Warunki Handlu

Ciesz się wyjątkowymi doświadczeniami handlowymi

Warunki Handlu

Wierzymy, że nasi klienci zasługują na najlepsze i dlatego zapewniamy im narzędzia potrzebne do potencjalnego sukcesu na rynku finansowym. Dowiedz się więcej o naszych warunkach handlowych, usługach i innych innowacyjnych funkcjach.

Ogólne warunki handlowe

Szczegóły produktu

iFOREX Europe oferuje bardzo konkurencyjne warunki dla następujących instrumentów finansowych („Instrumenty finansowe” lub „Instrumenty”) (i) handel instrumentami finansowymi/aktywami bazowymi z dźwignią finansową („Aktywa bazowe”), w tym pary walutowe (Forex), surowce, indeksy, akcje , ETF i Crypto oparte na kontraktach CFD („Instrumenty lewarowane” lub „CFD”) oraz (ii) produkty handlowe nielewarowane.

Spready
Koszt otwarcia transakcji nazywa się "spread". Jest to różnica między ceną Sprzedaj (Bid), a ceną Kup (Ask). Na przykład, jeśli USD/JPY ma cenę sprzedaży 101,222 i cenę kupna 101,222, różnica między tymi dwoma cenami nazywa się spreadem. W tym przypadku spread wynosi 2 pipsy. Jeśli podejmiesz decyzję o zamknięciu transakcji natychmiast po jej otwarciu - a przed wystąpieniem jakichkolwiek zmian cen - kwota spreadu zostanie odjęta od Twojego salda.

Marża i dźwignia
Depozyt zabezpieczający stanowi zabezpieczenie potencjalnych strat. Pozwala również na otwieranie pozycji na znacznie większe kwoty niż pozwala na to faktyczna wartość na koncie. Daje to inwestorom możliwość osiągania zysków znacznie wyższych, niż te możliwe do osiągnięcia tylko za pomocą zainwestowanej kwoty.

Dźwignia jest jednak jak kij, który zawsze ma dwa końce. Z jednej strony dzięki temu mechanizmowi można pomnożyć zyski, z drugiej jednak strony straty również są większe. Jeśli parametry zastosowanej dźwigni są zbyt wysokie, straty mogą w krótkim czasie przewyższyć zyski z handlu. Handel przy zastosowaniu dźwigni obciążony jest wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.

Jesteś posiadaczem konta na iFOREX Europe, a więc masz dostęp do programu Ochrony przed ujemnym bilansem. Oznacza to, że nigdy nie poniesiesz straty przekraczającej wartość złożonego depozytu. Nasza platforma transakcyjna automatycznie określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przed realizacją zlecenia oraz sprawdza poziom dostępnych środków przed przetworzeniem wniosku o wypłatę środków.

Wymóg depozytu zabezpieczającego odnosi się do wzrostu zaangażowania środków na koncie, zarówno przy otwieraniu/zamykaniu transakcji, jak i przy wnioskowaniu o wypłatę funduszy, gdy na koncie są otwarte pozycje.

Godziny handlu

Podczas europejskiej i północnoamerykańskiej zimy, aktywność w tygodniu zaczyna się w niedzielę o 22:05 GMT w sposób ciągły aż do piątku do 21:00 GMT. W czasie Day Light Saving w tych regionach, w tygodniu aktywność na rynku zaczyna się w niedzielę o 21:05 GMT i kończy się w piątek o godzinie 20:00. Godziny aktywności na rynku mogą się zmieniać ze względu na święta lub z powodu nietypowych warunków płynnościowych, które mogą wynikać z wyjątkowych wydarzeń światowych. Czas otwarcia lub zamknięcia może być również zmieniony przez iFOREX Europe ze względu na płynność i zarządzanie ryzykiem.

Chociaż większość instrumentów handlowane jest przez 24 godziny na dobę, niektóre instrumenty mają specjalne godziny handlu, jak widać w poniższej tabeli:
loader

Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

Święta

Aby upewnić się, że znasz wszystkie godziny rynkowe i święta, poniżej zamieszczamy wykaz wydarzeń, które mogłyby zmienić godziny handlu.
W iFOREX Europe robimy, co w naszej mocy, aby te informacje były udostępniane na bieżąco.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Operacyjnym.

loader

Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

Zamówienia i realizacja

Rodzaje zleceń

Zlecenia Rynkowe
Otwórz transakcje Aby otworzyć pozycję po aktualnym kursie rynkowym
Zamknij transakcje Aby zamknąć pozycję po aktualnym kursie rynkowym
Limity zleceń
Stop Loss Stop Loss to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie niższym niż aktualny kurs rynkowy
Pobierz Zysk Pobierz Zysk to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie wyższym niż aktualny kurs rynkowy

Zlecenia Rynkowe
Zlecenia rynkowe (zlecenie handlu, czyli otwarta transakcja, zamknięta transakcja) są realizowane po cenie, która jest w rzeczywistości na Platformie Handlowej Spółki (po stronie klienta) w dokładnym czasie realizacji, pod warunkiem, że taka cena jest w obrębie określonego poziomu tolerancji cen bazowych aktualizowanych na serwerach Spółki i niezależnie, czy cena bazowa jest powyżej czy poniżej ceny zaktualizowanej na platformie handlowej (What You See Is What You Get lub WYSIWYG). W przypadku, gdy cena zaktualizowana na platformie transakcyjnej (po stronie klienta) przekracza powyższy poziom tolerancji, na przykład, z powodu zmian w aktywach bazowych pomiędzy czasem, kiedy klient umieszcza swoje zlecenie a czasem jego otrzymania i realizacji, wysokiej zmienności rynkowej i opóźnienia w komunikacji, Zlecenie zostanie zrealizowane po cenie aktualizowanej na serwerach Spółki, które będą się różnić od ceny aktualizowanej na platformie transakcyjnej (cena rynkowa), na podstawie symetrycznej. W przypadku znacznej różnicy między ceną aktualizowaną na platformie transakcyjnej (po stronie klienta), a ceną aktualizowaną na serwerach Spółki, zamówienie zostanie odrzucone.

Limity zleceń
Limity zleceń (przyszłych zamówień) są realizowane po cenie rynkowej, aktualizowanych na serwerach Spółki, która może być różna od ceny wskazanej w zamówieniu ("Spadek"). Poślizg może wystąpić w przypadku, kiedy wskazana cena nie jest dostępna na serwerach, na przykład, ze względu na dużą zmienność i luki w cenach rynkowych. W takim wypadku, zlecenie zostanie zrealizowane w pierwszej dostępnej cenie, niezależnie od kierunku poślizgu, albo korzyści klienta, czy nie, w sposób przejrzysty i symetryczny (Symmetrical Slippage).

Instrumenty (np akcje i indeksy), które nie są przedmiotem obrotu na podstawie 24 godzin, mogą odnotowywać luki rynkowe, na co dzień, a zatem są bardziej podatne na poślizg. Ważne jest, aby pamiętać, że poślizg nie wpływa na ochronę przed negatywnym bilansem i dlatego klient nigdy nie stracić więcej niż kwota zainwestowana (w tym jakikolwiek zysk, jeśli uzyskany), nawet, jeśli wystąpi poślizg.

Uwaga: jeśli klient ustanowi zlecenie z limitem na swoich otwartych transakcjach, niektóre lub wszystkie transakcje mogą zostać automatycznie zamknięte przed osiągnięciem odpowiednich Zleceń Limitowych, z uwagi na obowiązkowy mechanizm Close-out Protection. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ochrony przed Margin Close-Out , zapoznaj się z zakładką "Informacje o Marżach" poniżej.

Opóźnienia w wykonaniu
Opóźnienie w realizacji może nastąpić z różnych powodów, takich jak problemy techniczne z klienta Internetem, telefonem lub innym połączeniem komunikacyjnym z serwerami iFOREX Europe, co może powodować "wiszące zamówienia". Zakłócenia na ścieżce połączenia mogą czasem przerywać sygnał i wyłączyć platformę powodując opóźnienia w transmisji danych pomiędzy platformą przedsiębiorcy i serwerem iFOREX Europe.

Wiszące Zamówienia
W okresach handlu o dużym nasileniu wolumenu oraz opóźnieniach komunikacyjnych możliwe jest, że powstanie kolejka Limitów Zleceń. To zaś powoduje wzrost przychodzących zleceń, co może stworzyć warunki, w których występują opóźnienia w potwierdzeniu / przetworzeniu konkretnych Limitów Zleceń. W niektórych przypadkach pozycja mogła zostać wykonana a opóźnienie jest tylko na wyświetlaczu po stronie klienta z powodu dużego obciążenia Internetowego.

Należy pamiętać, że konieczne jest wprowadzenie dowolnego zlecenia tylko raz. Wielokrotne wprowadzanie tej samej pozycji, może spowolnić lub zablokować komputer lub przypadkowo otworzyć niepotrzebne pozycje.

Ochrona Przed Negatywnym Bilansem

iFOREX Europe Ochrona przez Negatywnym Bilansem gwarantuje, że straty klienta są ograniczone do środków zainwestowanych na rachunku klienta. Zgodnie z tą polityką, klient nigdy nie ma do czynienia z debetem z powodu strat handlowych podczas handlu z iFOREX Europe i potencjalna strata klienta jest ograniczona do środków zdeponowanych na rachunku Klienta oraz środków pozyskanych przez klienta, jeśli w ogóle.

Informacje o marży
Okno ze szczegółowymi informacjami związanymi z marżą konta pojawi się poniżej:
Używana Marża 2,500
Dostępna Marża $2,495
Wykorzystanie Marży 50.05%
Obowiązkowa Marża $1,250
Pokrycie Zaangażowania 0.50%
 • Używany depozyt zabezpieczający pokazuje kwotę kapitału własnego znajdującego się na rachunku, który jest obecnie używany jako depozyt zabezpieczający dla otwartych transakcji. W przypadku, gdy Wykorzystany Depozyt jest równy lub większy niż Kapitał własny, oznacza to, że dźwignia konta jest Maksymalizowana. Podczas i wokół przerw handlowych, zwiększa się Wymagany depozyt zabezpieczający niektórych instrumentów (jak wyszczególniono w tabeli "Szczegóły dotyczące produktu"), co ma wpływ na dostępny marżę, która w rezultacie może zostać dramatycznie zmniejszona w trakcie weekendu.
  Wykorzystywana Marża = ekspozycja netto w instrumencie x Wymagana marża dla tego instrumentu
 • Dostępny depozyt zabezpieczający pokazuje ilość kapitału na rachunku, który nie jest aktualnie wykorzystywany i jest dostępny dla dalszego wzrostu zaangażowania netto. W przypadku, gdy dostępny depozyt zabezpieczający wynosi zero, oznacza to maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej na rachunku.
  Dostępny depozyt zabezpieczający = Kapitał – Używana Marża
 • Wykorzystanie Marży pokazuje procent kapitału, który jest używany jako depozyt zabezpieczający dla aktualnie otwartych transakcji na rachunku. 100% Wykorzystania marży i powyżej wskazuje maksymalne wykorzystanie dźwigni na koncie.
  Wykorzystanie marży% = (Wykorzystana Marża / Kapitał) x 100
 • Obowiązkowa Marża odzwierciedla 50% Użytej Marży (a.k.a : Initial Margin) wymaganej do otwarcia transakcji na koncie. Kiedy kapitał własny konta spadnie do poziomu równego lub niższego od obowiązkowej marży, firma będzie automatycznie zamykać transakcję, zawierającą najwięcej Uytej Marży lub wszystkie otwarte transakcje w ramach określonego instrumentu.
  Obowiązkowa Marża = Użyta Marża x 0,5
 • Pokrycie Zaangażowania odzwierciedla maksymalną zmianę ceny rynkowej, w stosunku do kierunku Twoich otwartych transakcji, które wspierane są przez środki znajdujące się na Twoim koncie.
  Pokrycie Zaangażowania = (Kapitał – Obowiązkowa Marża) / Zaangażowanie netto
Ochrona Margin Close-out
Jeżeli środki dostępne w kapitale klienta będą równe lub spadną poniżej Obowiązkowej Marży, iFOREX Europe automatycznie zamknie transakcję, która zużywa największą kwotę Użytej Marży, aby osiągnąć najniższą możliwą Obowiązkową Marże (zamknięcie tylko otwartych pozycji na instrumentach, które są otwarte w tym czasie zgodnie z opublikowanymi godzinami handlu). Gdyby nie było otwartych pozycji na instrumentach, które są otwarte w tym momencie, Otwarta Pozycja na instrumencie, który jako pierwszy otrzyma ofertę, zostanie jako pierwsza automatycznie zamknięta. Tam, gdzie istnieje wiele pozycji (więcej niż jedna), które pochłaniają największą kwotę Użytej Marży, Spółka automatycznie zamknie pozycję, która została otwarta jako pierwsza. W przypadku, gdy najniższy poziom Obowiązkowej Marży nie zostanie osiągnięty poprzez automatyczne zamknięcie pojedynczej transakcji, Spółka automatycznie zamknie wszystkie Otwarte Pozycje w ramach określonego instrumentu. iFOREX Europe pozwala klientom na pełne wykorzystanie niezrealizowanych zysków z ich Otwartych Pozycji, w celu wsparcia tracących pozycji.

Przykłady

Przykład I
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, a Kapitał konta osiąga poziom równy lub niższy od Obowiązkowej marży:

 • Otwarte Pozycje:
  • 1 transakcja EUR/USD: KUP 60,000 EUR po kursie 1,1750 (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 60,000 EUR = 1,998 EUR)
  • 1 transakcja Germany 40: KUP 4 kontrakty po kursie 12,500 (Wymagana Użyta Marża = 5% x 4 x 12,500 € = 2,500 €)
  • 1 transakcja WTI Oil: KUP 500 baryłek po kursie 70,00 lub 59,56 baryłki, gdy wartość jest w euro (Wymagana Użyta Marża = 10% x 500 x 59,56 € = 2,978 €)
 • Użyta Marża = 1,998 EUR + 2,500 EUR + 2,978 EUR = 7,476 EUR
 • Poziom Obowiązkowej Marży = 3,738 EUR
Gdy Kapitał konta osiągnie poziom równy lub niższy 3,738 €, Ochrona Margin Close-out, zostanie uruchomiona poprzez zamknięcie transakcji, która wykorzystuje najwięcej Użytej Marży, czyli w tym przykładzie transakcja KUP 500 baryłek WTI Oil.

Przykład II
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, a Kapitał konta osiąga poziom równy lub niższy od Obowiązkowej marży:

 • Otwarte Pozycje:
  • 2 transakcje USD/JPY: KUP 100,000 USD (Wymagana Użyta Marża= 3,33% x 100,000 USD = 3,330 USD), SPRZEDAJ 80,000 (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 80 000 USD = 2 664 USD)
  • 1 transakcja USD/TRY: SPRZEDAJ 80,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 80,000 USD = 4,000 USD)
 • Użyta Marża = (3,330 USD – 2,664 USD) + 4,000 USD = 4,666 USD
 • Poziom Obowiązkowej Marży = 2,333 USD
Gdy Kapitał konta osiągnie poziom równy lub niższy 2,333 USD, Ochrona Margin Close-out, zostanie uruchomiona poprzez zamknięcie transakcji, która wykorzystuje najwięcej Użytej Marży, czyli w tym przykładzie transakcja: SPRZEDAJ 80,000 USD/TRY.

Proszę to zanotować:

 • Zamknięcie pozycji SPRZEDAJ USD/JPY o wartości 80,000 USD zwiększyłoby Zaangażowanie Netto na USD/JPY z 20,000 do 100,000 USD, a zatem Użyta Marża wzrosłaby o 2,664 USD ⇾ à (100,000 USD x 3,33%) - (20,000 x 3,33%) = 3,330 USD - 666 USD = + 2,664 USD
 • Zamknięcie pozycji KUP USD/JPY o wartości 100,000 USD zwiększyłoby Zaangażowanie Netto na USD/JPY z 20,000 na 80,000 USD, a zatem Użyta Marża wzrosłaby o 1,998 USD ⇾ (80,000 x 3,33%) - (20,000 x 3,33%) = 2,664 USD - 666 USD = + 1,998 USD
 • Zamknięcie pozycji SPRZEDAJ 80,000 USD/TRY zmniejszyłoby Zaangażowanie Netto na USD/TRY z 80,000 USD na 0, a zatem Użyta Marża spadłaby do 4,000 USD
Przykład III
Przykład ten dotyczy sytuacji, w której klient ma kilka otwartych transakcji, jednak najniższy poziom Obowiązkowej Marży, nie może zostać osiągnięty przez automatyczne zamknięcie pojedynczej transakcji:

 • Otwarte Pozycje:
  • 3 transakcje USD/JPY: KUP 100,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 100,000 USD = 3,330 USD), SPRZEDAJ 70,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 70,000 PLN = 2,331 USD), SPRZEDAJ 10,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 3,33% x 10,000 USD = 333 USD).
  • 2 transakcja USD/TRY: SPRZEDAJ 10,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 10,000 USD = 500 USD), Kup 8,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 8,000 $ = 400 USD)
  • 2 transakcja USD/RUB: SPRZEDAJ 10,000 USD (Wymagana = 5% x 10,000 USD = 500 USD), Kup 7,000 USD (Wymagana Użyta Marża = 5% x 7,000 $ = 350 USD)
 • Użyta Marża = (3,330 USD – 2,331 USD - 333 USD) + (500 USD - 400 USD) + (500 USD - 350 USD) = 916 USD
 • Poziom Obowiązkowej Marży = 458 USD
W takim przypadku, gdy kapitał osiągnie poziom równy lub mniejszy niż 458 USD, transakcje na rachunku zostaną automatycznie zamknięte na poziomie instrumentu, w oparciu o instrument o największym Zaangażowaniu Netto. Dlatego wszystkie transakcje USD/JPY zostaną zamknięte.

Proszę to zanotować:

 • Zamknięcie którejkolwiek z transakcji zwiększyłoby Zaangażowanie Netto, w związku, z czym Użyta Marża wzrosłaby.
 • Zamknięcie wszystkich transakcji w USD/JPY spowoduje zmniejszenie Zaangażowania Netto o 20,000 USD, a więc Użyta Marża zmniejszy się o 666 USD, czyli więcej niż podczas zamknięcia transakcji USD/TRY, która obniżyłaby Użytą Marże o 100 USD lub transakcje USD/RUB, która obniżyłaby Użytą Marże o 150 USD.
Dodatkowe Warunki Handlowe
Maksymalne Zaangażowanie
Jako środek ostrożnościowy, którego celem jest lepsze zarządzanie ryzykiem i unikanie nadmiernego zaangażowania na jednego klienta, iFOREX Europe ustanowił maksymalne ograniczenie zaangażowania netto do 50 (pięćdziesiąt) milionów złotych na klienta. iFOREX Europe postanowił również ustalić maksymalne zaangażowanie netto na każdy instrument. Aby wyświetlić maksymalne zaangażowanie dla każdego instrumentu, kliknij tutaj.. iFOREX Europe ma prawo, według własnego uznania, do odwołania lub zmiany takiego ograniczenia w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Hedging
Hedging definiuje się, jako otwarcie dwóch transakcji na tym samym instrumencie lub aktywie bazowym w różnych kierunkach (jeden "kupuj", a drugi "sprzedaj"), w tym samym lub nie, czasie i w tej samej lub nie, ilości. iFOREX Europe uznaje transakcje hedging do celu obliczenia minimalnej marży w ujęciu narastającym lub na zasadzie "netto". Ponadto iFOREX Europe uważa zamknięcie jednej z hedgingowej transakcji, jako otwarcie nowej transakcji, której wielkość jest równa pozostałej transakcji.

Netting Transakcji
W przypadku, gdy więcej niż jedna transakcja musi zamknąć się jednocześnie na koncie, iFOREX Europe zamknie wszystkie otwarte pozycje masowo.
Numer transakcji przypisany każdej zamkniętej pozycji jest ustalony na podstawie zasad FIFO. Oznacza to, że po zamknięciu pozycji pierwsza transakcja otwarta otrzyma najniższy numer transakcji a ostatnia pozycja otwarta otrzyma najwyższy numer transakcji.

Nieautoryzowane praktyki handlowe
iFOREX Europe wspiera uczciwy handel i nie pozwala na nieuczciwe praktyki handlowe lub inne praktyki, które umożliwiają nieuczciwy handel, takie jak opóźnienia w handlu, manipulacje cenowe, manipulacje czasem lub inne praktyki, które są niezgodne z prawem i / lub są wykorzystywane, aby dać nieuczciwą przewagę. Przykładami takich rozwiązań, mogą być, ale nie wyłącznie, dowolne spośród następujących:
 • Skalpowanie jest strategią handlową, która próbuje umożliwić zyski na niewielkich zmianach cen. Handlowcy, którzy handlują według tej strategii umieszczają w dowolnym miejscu od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia w przekonaniu, że małe ruchy w cenie łatwiej uchwycić niż duże.
 • Automatyka (np EA) lub handel algorytmiczny to wykorzystanie platform elektronicznych do wprowadzania zleceń handlowych z algorytmu, który wykonuje zaprogramowane instrukcje handlowe, których zmienne mogą zawierać terminy, cenę lub ilość zamówienia, lub w wielu przypadkach wszczęcie zamówienie przez "roboty", bez ingerencji człowieka.
 • API Handel to interfejs aplikacji, który odnosi się do handlu korzystając z oprogramowania do interakcji z innymi programami. API działa, jako pośrednik między przedsiębiorcą i rynkiem, przenosząc zlecenia i pobierając ile potrzeba informacji.
 • "Wiele kont" to termin odnoszący się do dwóch lub więcej kont utworzonych przez jednego klienta w celu uzyskania korzyści oferowanych przez iFOREX Europe.

W przypadku, gdy Firma ma jakiekolwiek oznaki lub podejrzenia, według własnego wyłącznego uznania, o jakiejkolwiek formie wykorzystywania, nielegalnych, nieuczciwych, nieautoryzowanych i/lub nadużyciach praktyk handlowych, wykorzystywanych w celu zapewnienia Klientowi nieuczciwej przewagi i/lub oszustwa, manipulacji lub naruszenia umów, zasad, warunków Spółki, Firma ma prawo, według własnego wyłącznego uznania i bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z umów z klientem i obowiązującego prawa, unieważnić i anulować wszystkie transakcje znajdujących się na odpowiednich rachunkach, w tym wszystkich generowanych na nich zysków lub strat i/lub zablokować rachunek.

Błędy w Kursach
Technologia handlu online nie jest doskonała i w rzadkich przypadkach może być zakłócona. Może to trwać tylko przez chwilę, ale takie sytuacje mogą mieć wpływ na cenę. Chociaż może to być kuszące, aby umieścić "arbitrage transaction", należy pamiętać, że w takich sytuacjach ceny nie są prawdziwe a rzeczywiste mogą być w odległości wielu pipsów od wyświetlanej ceny. W przypadku, gdy transakcje realizowane są w cenach nieoferowanych w rzeczywistości przez iFOREX Europe,iFOREX Europe zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich transakcji, ponieważ nie uznaje się ich za ważne. Należy pamiętać, że te przypadki są zazwyczaj rzadkie, a poprzez nie składanie zamówień na rynku lub unikanie handlu w takim momentach uchronisz się przed ryzykiem związanym z powyższym scenariuszem.

Opłata za utrzymanie
Rachunki klientów, na których nie było żadnej aktywności handlowej przez okres dwunastu (12) kolejnych miesięcy zostaną obciążony opłatą kwartalną 15 $ lub całym kapitałem własnym konta w razie, gdy bilans konta jest mniejszy niż 15 $.
Jeśli klient nie ma żadnych dostępnych środków na rachunku iFOREX Europe opłata za utrzymanie nie zostanie pobrana.

Po więcej informacji na temat handlu, zobacz nasze Warunki Handlowe.

Forex

Nocne Finansowanie
Podczas handlu dźwignią na Forex CFD z firmą iFOREX Europe, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Mark-up dla par walutowych zaczyna się od 0,75% i może być wyższy, a także różnić się między pozycjami Długimi (Kup) i Krótkimi (Sprzedaj). Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby poznać najnowsze poziomy Nocnego Finansowania.

Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

Formula

Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

Nocne Finansowanie

Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

Nocne Finansowanie


Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania


Przykłady

Przykład I

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

 • Instrument = EUR/USD (Euro do US Dollar)
 • EUR (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = -0,37% = -0,0037
 • USD (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = 1,08% = 0,0108
 • Różnica kursów międzybankowych = 1,45% = 0,0145
 • Długi Markup = 0,75% = 0,0075
 • Krótki Markup = 0,75% = 0,0075
 • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 106.550 USD (100.000 EUR przy aktualnym kursie zamknięcia 1,0655)
Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 106,550 × (-0.0000611) = -6.51 USD, co oznacza 6.51 USD za każdy dzień


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 106,550 × 0.00001944 = 2.07 USD dodane dziennie


Przykład II

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup, a Długi i Krótki markup, różnią się. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:

 • Instrument = EUR/TRY (Euro vs. Lira Turecka)
 • EUR (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = -0.37% = -0.0037
 • TRY (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = 22.75% = 0.2275
 • Różnica kursów międzybankowych = 23.12% = 0.2312
 • Długi Markup = 0.75% = 0.0075
 • Krótki Markup = 14.00% = 0.14
 • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 620,000 TRY (100.000 EUR przy aktualnym kursie zamknięcia 6.2000)
Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 620,000 × (-0.000663) = -411 TRY, co oznacza 411 TRY za każdy dzień (≅80 USD)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 620,000 × 0.000253 = 157 TRY, co oznacza 157 TRY dodane dziennie (≅30 USD)


Przykład III

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż negatywny markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej.
 • Instrument = USD/JPY (US Dollar do Jena Japońskiego)
 • USD (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = 1,08% = 1,08
 • JPY (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = -0,09% = -0,0009
 • Różnica kursów międzybankowych = -1,17% = -0,0117
 • Długi Markup = 0,75% = 0,0075
 • Krótki Markup = 0,75% = 0,0075
 • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 10,341,000 JPY (100,000 USD przy aktualnym kursie zamknięcia 103.41)
Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 10,341,000 × 0.00001167 = 120.65 JPY dodane dziennie (≅1.1 USD)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 10,341,000 × (-0.0000533) = -551.52 JPY, co oznacza 551.52 JPY za każdy dzień (≅5.3 USD)

loader

* Rozliczenia w ramach Nocnego Finansowania, mogą potrwać do 15 minut na koniec dnia handlowego, po czym konto zostanie odpowiednio zasilone lub obciążone.

Kontrakty CFD na Indeksy i Surowce i krypto CFD

Nocne Finansowanie
Podczas handlu na Indeksach, Surowcach i Krypto CFD z firmą iFOREX Europe, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego, z wyłączeniem długich pozycji produktów nielewarowanych, które nie są obciążone Nocnym Finansowaniem. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Marża w przypadku kryptowalut może być znacznie wyższa ze względu na ekstremalne warunki rynkowe kryptowalut. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby poznać najnowsze poziomy Nocnego Finansowania.

Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

Formula

Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

Nocne Finansowanie


Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

Nocne Finansowanie


Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania


Przykłady

Przykład I

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

 • Instrument = Brazylijska Ibovespa
 • Real brazylijski (BRL) 3M stopa procentowa (roczna) = 9.567% = 0.09567
 • Markup = 2,5% = 0,025
 • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 127.380 BRL (2 kontrakty indeksowe przy obecnej stopie zamknięcia 63690 BRL za jeden kontrakt)

Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 127,380 × (-0.0003351944) = -42.70 BRL, co oznacza 42.70 BRL za każdy dzień (≅13.58 USD)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 127,380 × 0.00019630556 = 25 BRL dodane dziennie (≅7.95 USD)


Przykład II

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:

 • Instrument = Ropa (Crude Light WTI)
 • Dolar amerykański (USD) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 1,08% = 0,0108
 • Markup = 2,5% = 0,025
 • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 53.250 USD (1.000 baryłek przy bieżącym kursie zamknięcia 53,25 USD za baryłkę)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie
Kwota Nocnego Finansowania = 53,250 × (-0.00009944) = -5.30 USD, co oznacza 5.30 USD za każdy dzień


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie
Kwota Nocnego Finansowania = 53,250 × (-0.00003944) = -2.10 USD, co oznacza 2.10 USD za każdy dzień

loader

* Rozliczenia w ramach Nocnego Finansowania, mogą potrwać do 15 minut na koniec dnia handlowego, po czym konto zostanie odpowiednio zasilone lub obciążone.
Daty Kontraktów Rollover
Każdy CFD, który oparty jest na przyszłej umowie (m.in. towary i indeksy) mają odpowiednią date rolowania.

Po osiągnięciu daty rolowania przez odpowiedni instrument, wszystkie otwarte pozycje CFD, zostaną przeniesione do następnej umowy, tak, że pozycje pozostaną otwarte wraz z nowym kontraktem.

Po wprowadzeniu rolowania, Otwarte Pozycje P/L (Zysk / Strata) będą wykazywać różnicę w cenie, między ceną wygaśnięcia kontraktu, a nowym kontraktem, a także obejmować mark-up spread. Wszystkie Zamówione Limity zostaną automatycznie dostosowane do nowej, przyszłej ceny kontraktu.

Na przykład, jeśli ostatnia cena kontraktu na Ropie WTI w lutym wynosi 50.125 USD, a cena rynkowa następnego kontraktu (marzec) w tym czasie wynosi 50.805 USD, wówczas poziom cen wszystkich limitów i transakcji zostanie zaktualizowany o 0,68 USD.

Daty rolowania na kontraktach, zależne są od instrumentu na którym handlujesz, a te przedstawione poniżej są jedynymi datami, odpowiednimi dla kontraktów CFD w iFOREX Europe:
Surowce
loader
Indeksy
loader

Akcje I ETF CFD

Nocne Finansowanie
Podczas handlu na Akcjach i ETF CFD z firmą iFOREX Europe, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego, z wyłączeniem długich pozycji produktów nielewarowanych, które nie są obciążone Nocnym Finansowaniem. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby poznać najnowsze poziomy Nocnego Finansowania.

Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

Formula

Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

Nocne Finansowanie


Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

Nocne Finansowanie


Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania


Przykłady

Przykład I

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

 • Instrument = Gazprom (GAZP)
 • Rubel rosyjski (RUB) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 9,5% = 0,095
 • Markup = 5% = 0,05
 • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 2 459 000 RUB (20 000 Akcji przy bieżącym kursie zamknięcia 122,95 RUB za akcję)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 2,459,000 × (-0.0004) = -983.60 RUB, co oznacza 983.60 RUB za każdy dzień (≅17.52 USD)


Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 2,459,000 × 0.000125 = 307.38 RUB dodane dziennie (≅5.48 USD)


Przykład II

Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:


 • Instrument = Apple (AAPL)
 • Dolar amerykański (USD) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 1,08% = 0,0108
 • Markup = 5% = 0,05
 • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 70.600 USD (500 Akcji przy bieżącym kursie zamknięcia 141.20 USD za akcję)

Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 70,600 × (-0.000169) = -11.93 USD, co oznacza 11.93 USD za każdy dzień

Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

Nocne Finansowanie


Kwota Nocnego Finansowania = 70,600 × (-0.000109) = -7.70 USD, co oznacza 7.70 USD za każdy dzień

loader

* Rozliczenia w ramach Nocnego Finansowania, mogą potrwać do 15 minut na koniec dnia handlowego, po czym konto zostanie odpowiednio zasilone lub obciążone.
Dywidendy
W przypadku wypłaty dywidend gotówkowych w odniesieniu do akcji CFD, korekta z tytułu dywidendy zostanie dokonana w celu zrównoważenia Bilansu konta Klienta, w stosunku do bazowych pozycji posiadanych przez Klienta na koniec dnia roboczego, poprzedzającego dzień dywidendy. Korektę dywidendy oblicza się na podstawie wielkości dywidendy, wielkość pozycji klienta i czy jest to poyzcja Kup bądź Sprzedaj, przy czym w pozycjach długich, korekta zostanie doliczona do zrównoważenia Balansu konta Klienta, a przy krótkich, zostanie odjęta od Salda Klienta. Dywidendy będą dodane bądź odjęte od Bilansu Klienta, poza godzinami obrotu akcji bazowych, a przed rozpoczęciem następnego dnia handlowego danej akcji oraz powinny być odpowiednie co do posiadaniej przez Klienta pozycji w momencie korekty dywidendy. W tym okresie, w celu utrzymania odpowiedniej wartości Kapitału Klienta do momentu otwarcia następnego dnia handlowego, Spółka skoryguje pozycje Klienta zgodnie z kwotą dywidendy obciążając bądź dodając do Salda Klienta.

Przykład:
Coca-Cola wyda dywidendę w wysokości 0,35 USD na akcję.
Termin dywidendy jest na 29 listopada, a data rozliczenia w iFOREX Europe jest na 28 listopada na 22:05 GMT.
Cena zamknięcia przed rozliczeniem to 41.65.
Do Konta Klienta, który posiada długą pozycję na 5000 akcji, zostanie doliczone 0,35 x 5000 = 1750 USD, jeśli jego umowa jest otwarta w dniu rozliczenia.
Podobna kwota będzie pobierana od salda klienta, w przypadku jeśli posiada pozycję krótką.
Cena akcji zostanie skorygowana po godzinach, od 41.65 do 41.30, która równa jest, ostatniej cenie akcji pomniejszonej o kwotę dywidendy.

Akcja / ETF Fundusz Rynek Kwota Dywidendy Data I Czas (GMT)
Obecnie nie ma informacji o przyszłych dywidendach
Podział Akcji i inne Działania Korporacyjne
Działania korporacyjne są pewnymi wydarzeniami, które mają wpływ na wartość akcji spółki publicznej. O ile poniżej nie określono inaczej w odniesieniu do określonych Działań korporacyjnych, po wystąpieniu Działania korporacyjnego konkretnej akcji, iFOREX Europe zlikwiduje wszelkie otwarte pozycje odpowiednich CFD, w tym, w razie potrzeby, usunięcie wszelkich zleceń z limitem takich CFD.

Działania korporacyjne obejmują Oferty Praw, Wycofanie z obrotu, a także wszelkie inne zdarzenia, które w istotny sposób wpływają lub mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji (w tym materiałne oświadczenia firmowe, przejęcia fuzje, upadłość itp).

Szczegółowe zasady podziału akcji i odwrotnego podziału akcji
Podziały akcji i odwrócone podziały akcji na giełdzie nie zmieniają całkowitej wartości akcji dla tych, którzy je posiadają, ale raczej zmieniają liczbę akcji i ich cenę. Te podziały są zwykle wdrażane, gdy cena akcji jest albo zbyt wysoka, albo zbyt niska. Jeśli otwarta transakcja/limit napotka podział akcji, jej kwota, kurs i poziom powiązanych limitów zostaną odpowiednio dostosowane (w tym saldo konta, ze względu na wymagane korekty ZS, jeśli dotyczą).

Na przykład w przypadku podziału 1:10 po zdarzeniu 1 akcja staje się 10 akcjami, a cena jest dzielona przez 10, pozostawiając całkowitą wartość akcji bez zmian. Na przykład 1 akcja wyceniona na 1000 USD stanie się 10 akcjami wycenionymi na 100 USD po zdarzeniu: 1x 1000 USD = 10 x 100 USD = wartość 1000 USD.

Poniżej znajduje się lista nadchodzących zdarzeń korporacyjnych:

Akcja / ETF Fundusz Rynek Type Data I Czas (GMT)
Aktualnie nie ma informacji na temat przyszłych działań korporacyjnych
Raporty Finansowe
Raporty finansowe to okresowe zgłoszenie dokonywane przez spółki publiczne w celu ogłoszenia ich wyników. Analizując kwartalne raporty finansowe, inwestorzy mogą ocenić kondycję finansową firmy. Ogłoszenie zysków dla firmy, szczególnie dla popularnej firmy o wysokiej kapitalizacji rynkowej, może wpłynąć na jej ceny akcji, a jednocześnie spowodować znaczne wahania w dniach, w których publikowane są takie kwartalne raporty finansowe.

Z tego powodu maksymalne zaangażowanie odpowiednich akcji będzie modyfikowane przez cały okres publikacji. Maksymalne zaangażowanie na akcję zostanie obniżone do 50,000 USD.

Zobacz Raporty Finansowe w tym tygodniu

Uwaga: ta lista może nie być wyczerpująca, ponieważ więcej raportów finansowych, można ogłosić po jej kompilacji. Warunki handlowe pojawiające się w zakładce „Informacjach o instrumencie”, na każdym instrumencie, są zawsze najbardziej aktualne.

Więcej informacji/odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.