24/5 Wsparcie :
close Your message
was sent successfully
Proszę zostawić wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.
close Your message
was sent successfully
close

Obsługa klienta:

Pomoc techniczna:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Witaj w Czacie na Żywo iForex ! Aby pomóc nam w lepszej obsłudze, proszę podać następujące informacje:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Warunki Handlu

Ciesz się wyjątkowymi doświadczeniami handlowymi

New Trading Conditions

Wierzymy, że nasi klienci zasługują na najlepsze i dlatego zapewniamy im narzędzia potrzebne do potencjalnego sukcesu na rynku finansowym. Dowiedz się więcej o naszych warunków handlowych, usługach i innych innowacyjnych funkcjach.

 • Ogólne warunki handlowe

 • Szczegóły produktu

  iFOREX oferuje wysoce konkurencyjne warunki dla handlu z dźwignią dla różnych instrumentów finansowych, w tym Walut (Forex), metali szlachetnych, surowców, indeksów oraz Akcji CFD.

  Spready
  Spread to koszt handlu - jest to różnica pomiędzy cena Sprzedaży (bid) a cena Kupna (Ask). Na przykład, jeżeli USD / JPY jest notowane po cenie sprzedaży 101,202 a cena kupna na 101,222, różnica między tymi dwoma cenami nazywa się spread. W tym przypadku spread wynosi 2 pipsy.

  Marża i dźwignia
  Depozyt zabezpieczający stanowi zabezpieczenie potencjalnych strat. Pozwala również na otwieranie pozycji na znacznie większe kwoty niż pozwala na to faktyczna wartość na koncie. Daje to inwestorom możliwość osiągania zysków znacznie wyższych, niż te możliwe do osiągnięcia tylko za pomocą zainwestowanej kwoty.

  Dźwignia jest jednak jak kij, który zawsze ma dwa końce. Z jednej strony dzięki temu mechanizmowi można pomnożyć zyski, z drugiej jednak strony straty również są większe. Jeśli parametry zastosowanej dźwigni są zbyt wysokie, straty mogą w krótkim czasie przewyższyć zyski z handlu. Handel przy zastosowaniu dźwigni obciążony jest wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
  Jesteś posiadaczem konta na iFOREX, a więc masz dostęp do programu Ochrony przed ujemnym bilansem. Oznacza to, że nigdy nie poniesiesz straty przekraczającej wartość złożonego depozytu. Nasza platforma transakcyjna automatycznie określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przed realizacją zlecenia oraz sprawdza poziom dostępnych środków przed przetworzeniem wniosku o wypłatę środków.

  Wymóg depozytu zabezpieczającego odnosi się do wzrostu zaangażowania środków na koncie, zarówno przy otwieraniu/zamykaniu transakcji, jak i przy wnioskowaniu o wypłatę funduszy, gdy na koncie są otwarte pozycje. Wymóg depozytu zabezpieczającego odzwierciedla potencjalne ryzyko danej pozycji, które to ryzyko szacowane jest na podstawie zmienności, płynności oraz możliwości określenia cen danej pozycji aktywów. Jest to powód, dla którego depozyt zabezpieczający wzrasta podczas przerw w handlu, przed tymi przerwami oraz po nich.

  • Waluty

   Para Walutowa Rynek Spread (pips)1 Spread (wartość) Normalna Marża2 Zwiększona Marża3 Minimalna wartość transakcji4 Maksymalne zaangażowanie5
  • Towary

   Towar Rynek Spread (pips)1 Spread (wartość) Normalna Marża2 Zwiększona Marża3 Minimalna wartość transakcji4 Maksymalne zaangażowanie5
  • Indeksy

   Indeks Rynek Spread (pips)1 Spread (wartość) Normalna Marża2 Zwiększona Marża3 Minimalna wartość transakcji4 Maksymalne zaangażowanie5
  • Akcje

   Akcja Rynek Spread (pips)1 Spread (wartość) Normalna Marża2 Zwiększona Marża3 Minimalna wartość transakcji4 Maksymalne zaangażowanie5

  1 iFOREX ma na celu zapewnienie klientom ciasnych, konkurencyjnych spreadów stałych, jednak stałe spready mogą nie być zagwarantowane w skrajnych warunkach rynkowych i mogą ulec zwiększeniu w zależności od zmienności rynku. iFOREX zastrzega sobie prawo do zwiększenia spreadów według własnego uznania. Spready są automatycznie ustalane w zależności od wysokości Twojego pierwszego depozytu. Jeśli są Państwo zainteresowani zmianą spreadów prosimy o kontakt z menadżerem konta.
  2 Wymogi depozytu zabezpieczającego podlegają zmianom wraz ze zmianami cen. Zmiany są wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia handlowców.
  3 Zwiększona Marża jest zazwyczaj dwukrotnie od normalnie wymaganej marży i jest dostępna w czasie, jak i w okolicach przerw w handlu. Powodem tej polityki jest umiarkowanie ryzyka stwarzanego przez potencjalne luki cenowe, które mogą wystąpić w określonym czasie i mogą spowodować poważne szkody dla zainwestowanych środków.
  Algorytm standardowy: Zwiększona Marża wspomniana powyżej wchodzi w życie około 15-90 minut przed przerwą handlową lub po wznowieniu handlu. Przerwy te mogą występować dziennie, w weekendy i święta lub inne, czy z inicjatywy firmy lub ze względu na inne okoliczności. Zwiększona Marża jest zazwyczaj ważna aż do 15 minut po ponownym otwarciu rynku. Dla zamknięcia w piątki, zwiększona Marża wchodzi w życie na większości instrumentach na dwie godziny przed zamknięciem.
  Minimalne wielkości transakcji i kontraktów odnoszą się do kont standardowych.
  5 Chociaż w każdej chwili klienci mogą otworzyć i handlować na kilku instrumentach, każdy instrument ma maksymalny limit zaangażowania netto, który nie może być przekroczony. Maksymalne zaangażowanie jest wyrażone w jednostkach bazowych składnika aktywów.

  * Surowce, Indeksy i Akcje CFD są dostępne tylko w określonych krajach, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

  Więcej informacji/odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.

 • Godziny handlu

  Podczas europejskiej i północnoamerykańskiej zimy, aktywność w tygodniu zaczyna się w niedzielę o 22:05 GMT w sposób ciągły aż do piątku do 21:00 GMT. W czasie Day Light Saving w tych regionach, w tygodniu aktywność na rynku zaczyna się w niedzielę o 21:05 GMT i kończy się w piątek o godzinie 20:00. Godziny aktywności na rynku mogą się zmieniać ze względu na święta lub z powodu nietypowych warunków płynnościowych, które mogą wynikać z wyjątkowych wydarzeń światowych. Czas otwarcia lub zamknięcia może być również zmieniony przez iFOREX ze względu na płynność i zarządzanie ryzykiem.

  Chociaż większość instrumentów handlowane jest przez 24 godziny na dobę, niektóre instrumenty mają specjalne godziny handlu, jak widać w poniższej tabeli:

   

  Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

 • Święta

  Aby upewnić się, że znasz wszystkie godziny rynkowe i święta, poniżej zamieszczamy wykaz wydarzeń, które mogłyby zmienić godziny handlu.
  W iFOREX robimy, co w naszej mocy, aby te informacje były udostępniane na bieżąco.
  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Operacyjnym.

   

  Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

 • Zamówienia i realizacja

  Rodzaje zleceń

  Zlecenia Rynkowe  
  Otwórz transakcje Aby otworzyć pozycję po aktualnym kursie rynkowym
  Zamknij transakcje Aby zamknąć pozycję po aktualnym kursie rynkowym

   

  Limity zleceń  
  Stop Loss Stop Loss to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie niższym niż aktualny kurs rynkowy
  Pobierz Zysk Pobierz Zysk to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie wyższym niż aktualny kurs rynkowy

   

  Zlecenia Rynkowe
  Zlecenia rynkowe (zlecenie handlu, czyli otwarta transakcja, zamknięta transakcja) są realizowane po cenie, która jest w rzeczywistości na Platformie Handlowej Spółki (po stronie klienta) w dokładnym czasie realizacji, pod warunkiem, że taka cena jest w obrębie określonego poziomu tolerancji cen bazowych aktualizowanych na serwerach Spółki i niezależnie, czy cena bazowa jest powyżej czy poniżej ceny zaktualizowanej na platformie handlowej (What You See Is What You Get lub WYSIWYG).  W przypadku, gdy cena zaktualizowana na platformie transakcyjnej (po stronie klienta) przekracza powyższy poziom tolerancji, na przykład, z powodu zmian w aktywach bazowych pomiędzy czasem, kiedy klient umieszcza swoje zlecenie a czasem jego otrzymania i realizacji, wysokiej zmienności rynkowej i opóźnienia w komunikacji, Zlecenie zostanie zrealizowane po cenie aktualizowanej na serwerach Spółki, które będą się różnić od ceny aktualizowanej na platformie transakcyjnej (cena rynkowa), na podstawie symetrycznej. W przypadku znacznej różnicy między ceną aktualizowaną na platformie transakcyjnej (po stronie klienta), a ceną aktualizowaną na serwerach Spółki, zamówienie zostanie odrzucone..

  Limity zleceń
  Limity zleceń (przyszłych zamówień) są realizowane po cenie rynkowej, aktualizowanych na serwerach Spółki, która może być różna od ceny wskazanej w zamówieniu ( "Spadek"). Poślizg może wystąpić w przypadku, kiedy wskazana cena nie jest dostępna na serwerach, na przykład, ze względu na dużą zmienność i luki w cenach rynkowych. W takim wypadku, zlecenie zostanie zrealizowane w pierwszej dostępnej cenie, niezależnie od kierunku poślizgu, albo korzyści klienta, czy nie, w sposób przejrzysty i symetryczny (Symmetrical Slippage).

  Instrumenty (np akcje i indeksy), które nie są przedmiotem obrotu na podstawie 24 godzin, mogą odnotowywać luki rynkowe, na co dzień, a zatem są bardziej podatne na poślizg. Ważne jest, aby pamiętać, że poślizg nie wpływa na ochronę przed negatywnym bilansem i dlatego klient nigdy nie stracić więcej niż kwota zainwestowana (w tym jakikolwiek zysk, jeśli uzyskany), nawet, jeśli wystąpi poślizg.

  Opóźnienia w wykonaniu
  Opóźnienie w realizacji może nastąpić z różnych powodów, takich jak problemy techniczne z klienta Internetem, telefonem lub innym połączeniem komunikacyjnym z serwerami iFOREX, co może powodować "wiszące zamówienia". Zakłócenia na ścieżce połączenia mogą czasem przerywać sygnał i wyłączyć platformę powodując opóźnienia w transmisji danych pomiędzy platformą przedsiębiorcy i serwerem iFOREX.

  Wiszące Zamówienia
  W okresach handlu o dużym nasileniu wolumenu oraz opóźnieniach komunikacyjnych możliwe jest, że powstanie kolejka Limitów Zleceń. To zaś powoduje wzrost przychodzących zleceń, co może stworzyć warunki, w których występują opóźnienia w potwierdzeniu / przetworzeniu konkretnych Limitów Zleceń. W niektórych przypadkach pozycja mogła zostać wykonana a opóźnienie jest tylko na wyświetlaczu po stronie klienta z powodu dużego obciążenia Internetowego.

  Należy pamiętać, że konieczne jest wprowadzenie dowolnego zlecenia tylko raz. Wielokrotne wprowadzanie tej samej pozycji, może spowolnić lub zablokować komputer lub przypadkowo otworzyć niepotrzebne pozycje.

 • Ochrona Przed Negatywnym Bilansem

  iFOREX Ochrona przez Negatywnym Bilansem gwarantuje, że straty klienta są ograniczone do środków zainwestowanych na rachunku klienta. Zgodnie z tą polityką, klient nigdy nie ma do czynienia z debetem z powodu strat handlowych podczas handlu z iFOREX i potencjalna strata klienta jest ograniczona do środków zdeponowanych na rachunku Klienta oraz środków pozyskanych przez klienta, jeśli w ogóle.

  Zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), iFOREX jest zobowiązany do likwidacji otwartych pozycji klienta w momencie, gdy pokrycie zaangażowania [Wyniki w % według następującego wzoru: Kapitał / zaangażowanie netto]] osiągnie 0,8%.
  iFOREX dodatkowo ostrzega swoich klientów o niskiej marży, w chwili, gdy pokrycie zaangażowania osiągnie poziom 1,2%. Prosimy pamiętać, że klienci otrzymają tylko automatyczne powiadomienie margin call, jeśli są zalogowani na swojej platformie handlowej. Dlatego klienci powinni logować się na platformę handlową regularnie, aby monitorować swoje pokrycie zaangażowania i wszelkie inne stosowne informacje. Bez ograniczania odpowiedzialności Klientów do monitorowania ich pokrycia zaangażowania, iFOREX może (ale nie musi) skontaktować się lub powiadomić swoich klientów o ich niskiej marży przez telefon i / lub przez e-mail i / lub przez SMS.

  Likwidacja otwartej pozycji klienta zostanie zrealizowana według dostępnych cen w momencie likwidacji. Jednakże, polityka ochrony przed negatywnym bilansem iFOREX gwarantuje, że straty klienta są ograniczone do środków zainwestowanych na rachunku klienta. Zgodnie z tą polityką, klient nie ma do czynienia z minusem z powodu strat podczas handlu z iFOREX i potencjalna strata klienta jest ograniczona do środków zdeponowanych na rachunku Klienta oraz środków pozyskanych przez klienta, jeśli w ogóle występują.

 • Warunki Umowy Korzyści Handlowych

  Począwszy od dnia 19/03/2017, benefity opisane w niniejszym dokumencie nie są już oferowane i / lub są anulowane.

  WPROWADZENIE

  Warunki handlowe Benefitów w odniesieniu do Dodatkowej Marży, Cashbacka i konta próbnego oferowanych przez Spółkę (zwanym dalej "Benefitami Handlowymi"), jak opisano poniżej, i jest uważany za integralną część Warunków handlowych, wszystkie interpretacje pojęć zawarte w niniejszym dokumencie są interpretowane w Warunkach handlowych, które są dostępne na stronie Spółki www.iforex.pl.

   

  Warunki Zakwalifikowania

  Benefity Handlowe są dostępne dla klientów Spółki, którzy spełnili kryteria kwalifikacji danej oferty i zrealizowali wszystkie wymagane procedury rejestracji zgodnie z wymaganiami Spółki, uaktualnianymi od czasu do czasu, według uznania Spółki (tzw. "Klient Uprawniony").

  Spółka oferuje benefity według własnego uznania, wszystkim Klientom i / lub krajom / regionom, według własnego uznania.

  Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia rejestracji użytkownika, w tym Klientom Uprawnionym do Benefitu Handlowego i / lub cofnięcia oferty Benefitu według własnego uznania.

   

  Dodatkowa Marża

  Dodatkowa Marża jest przyznawana Klientom Uprawnionym, jako procent kwoty środków wpłaconych na ich rachunek handlowy, zgodnie z ustaleniami Spółki i według uznania Spółki, w odniesieniu do każdego przypadku.

  Dodatkowa Marża może być używana jedynie, jako dodatek do zaangażowania dla otwartych pozycji i jest przeznaczony jedynie do celów handlowych (np. Klient nie może wypłacić przyznanej Dodatkowej Marży).

  Dodatkowa Marża jest przyznawana oddzielnie, na każdego Uprawnionego Klienta.

  Przykład

  Uprawniony Klient zgodził się ze Spółką otrzymać Dodatkową Marże 30% od jego depozytu w wysokości 1,000$. Uprawniony Klient otrzyma dodatkową Marże 300$ (czyli 30% swojego depozytu).

  Benefit ten będzie oddziaływał na rachunek klienta w następujący sposób:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Dodatkowa
  Marża
  $1,000 $1,000 $1,300 $300

   

  Dodatkowa Marża nie jest dostępna do wypłaty pod żadnym warunkiem. Wszelkie zyski osiągane przy wykorzystaniu Dodatkowej Marża mogą być wycofane przez Uprawnionego Klienta z zastrzeżeniem polityki Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wypłacane zyski uzyskane poprzez handel na Dodatkowej Marży będą widoczne w sekcji "Bilans" na rachunku klienta.

  Dodatkowa Marża, która została przyznana ze względu na depozyt zostanie anulowana po wypłacie wszystkich lub części wpłaconych środków, które upoważniły klienta do otrzymania Dodatkowej Marży, lub zostanie anulowana częściowo, jeśli klient zażąda wycofania kwoty, która obniża jego Kapitał do kwoty, która będzie mniejsza niż dwukrotność jego Dodatkowej Marży.

  Przykład

  Uprawniony Klient zgodził się ze Spółką otrzymać Dodatkową Marże 30% od jego depozytu w wysokości 1,000$. Uprawniony Klient posiada Kapitał i Bilans na swoim koncie:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Dodatkowa
  Marża
  $1,000 $1,000 $1,300 $300

  Scenariusz A

  Klient zażądał wypłacenia pełnej kwoty swojego depozytu (1,000$). Dodatkowa Marża zostanie całkowicie usunięta. Będzie to miało następujący wpływ na rachunek klienta:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Dodatkowa
  Marża
  $0 $0 $0 $0

  Scenariusz B

  Klient zażądał wypłacenia 800$, w związku, z czym Kapitał własny Klienta jest mniejszy niż dwukrotność Dodatkowej Marży z powodu zlecenia wypłaty Klienta. Dlatego też, Dodatkowa Marża zostanie obniżona o wymaganą wysokość, aby pozostały kapitał był dwa razy większy niż Dodatkowa Marża. Będzie to miało następujący wpływ na rachunek klienta:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Dodatkowa
  Marża
  $200 $200 $300 $100

   

  Wszystkie korzyści handlowe zostaną anulowane, jeśli konto pozostanie nieaktywne przez kolejnych 7 tygodni.

   

  Cash Back

  Program Cash Back zasila konto Uprawnionego klienta, co tydzień, gotówką w zależności od osiągniętego wolumenu w danym tygodniu i w ograniczeniu do ustalonej wcześniej przez Spółkę kwoty.

  Kwota Cash Back może wynikać z konkretnego lub wielu depozytów, jako procent wartości depozytu, lub według uznania Spółki.

  Przykład

  Uprawniony Klient, który wpłacił 1000$ został upoważniony do otrzymania do 40% wartości jego depozytu, jako Cash Back i do wyhandlowania wolumenu równowartemu 20.000.000$. Taki klient otrzyma 400$, jako Cash Back. Taki Cash Back będzie miał następujący wpływ na rachunek klienta:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Cash
  Back
  Wolumen
  wyhandlowany
  Wolumen
  wymagany
  $1,000 $1,000 $1,000 $400 $0 $20,000,000

   

  W każdym tygodniu, zrealizowany Cash Back, który jest obliczony według wyhandlowanego w tygodniu wolumenu będzie odjęty z kwoty całego Cash Back i dodany do konta klienta w zależności od stosunku pomiędzy aktualnym tygodniowym wolumenem (w USD) i wolumenem wymaganym, jak przedstawiono na platformie handlowej. Należy wyjaśnić, że klient ma prawo jedynie do zrealizowanego Cash Back, a zrealizowany jest dopiero po wyhandlowaniu wymaganego wolumenu. Kwota Cash Back (“Zrealizowany CashBack") jest ograniczona do kwoty przydzielonej klientowi.

  Wolumen jest obliczany na podstawie ‘in and out’, co oznacza, że otwarcie 1 miliona $ (lub równowartość w innej walucie) pozycji i zamknięcie tej samej pozycji liczy się, jako 2 miliony $ (lub w równowartość w innej walucie) dla całości wobec wymaganego wolumenu.

  Przykład

  Scenariusz A

  Uprawniony klient w poprzednim przykładzie, miał zaoferowane 100$ zrealizowanego Cash Back za każde wyhandlowane 5,000,000$. Po tygodniu osiągnął wolumen 5,000,000$. Oznacza to ze, 100$ jako zrealizowany Cash Back zostało przeniesione do Kapitału. Będzie to odzwierciedlone na rachunku Klienta w następujący sposób:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Cash
  Back
  Wolumen
  wyhandlowany
  Wolumen
  wymagany
  $1,100 $1,100 $1,100 $300 $5,000,000 $20,000,000

  Scenariusz B

  Po 2 tygodniach od depozytu, klient osiągnął 5.000.000$ wolumenu i uzyskał 300$ zysku. Dlatego kolejne 100 $ ze zrealizowanego Cash Back zostało przeniesione do Kapitału. Będzie to odzwierciedlone na rachunku Klienta w następujący sposób:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Cash
  Back
  Wolumen
  wyhandlowany
  Wolumen
  wymagany
  $1,500 $1,500 $1,500 $200 $10,000,000 $20,000,000

   

  Po przelaniu do Kapitału, zrealizowany Cash Back będzie dostępny do handlu lub wypłaty w każdym momencie. Jakikolwiek profit uzyskany w handlu na zrealizowanym Cash Back może również zostać wypłacony przez Uprawnionego klienta.

  Promocja Cash Back jest ograniczona w czasie a klient otrzymuje zrealizowany Cash Back w ciągu pierwszych 3 miesięcy od chwili otrzymania Benefitu Handlowego. Klient jest uprawniony do dalszego Cash Back, po dokonaniu kolejnego depozytu.

  Przykład

  Uprawniony Klient z poprzedniego przykładu, postanowił wypłacić jego 300$ zysku i otrzymane 200$ zrealizowanego Cash Back. Czyli zlecił wypłatę na łączna kwotę 500$. Pozostałe 200$ Cash Back zostaje na koncie, a zatem klient nadal będzie w stanie handlować z 1000$ i ma dwa i pół miesiąca na przekształcenie Uprawnionego Cash Back w zrealizowany Cash Back.

  Będzie to odzwierciedlone na rachunku Klienta w następujący sposób:

  Bilans Kapitał Dostępna
  marża
  Cash
  Back
  Wolumen
  wyhandlowany
  $1,000 $1,000 $1,000 $200 $10,000,000

   

  ash Back jest podawany w walucie konta.

   

  Konto próbne

  Użytkownicy mogą otrzymać konto testowe, zawierające Dodatkową Marże (jak wyjaśniono powyżej) w wysokości 25€ , który może być użyty w handlu instrumentami finansowymi, oferowanymi na Koncie Próbnym (z wyłączeniem opcji binarnych) o łącznym zaangażowaniu, aż do 2500 €.

  Konto próbne jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy złożyli wniosek, aby otworzyć po raz pierwszy konto w Spółce (jedno konto testowe na gospodarstwo domowe \ Adres IP) i są zobowiązani do dopełnienia procedur aplikacyjnych. Konto Próbne może być niedostępne lub w inny sposób rozwiązane bez powiadomienia użytkowników, którym według uznania Spółki, nie udało się przejść procesu rejestracjnego.

  Handel powinien być dokonywany, zgodnie z Warunkami Handlu Spółki oraz z obrotem na Platformie Handlowej Użytkownik-Końcowy-Umowa- Licencyjna, które są dostępne na stronie internetowej Spółki, www.iforex.pl.

  Konto Próbne powinno wygasnąc i wszystkie transakcje oczekujące na koncie testowym powinny być zakończone w ciągu 3 dni od dnia pierwszej transakcji dokonanej na koncie testowym ( "okres próbny"). Każda kwota, która przekracza 25€ ( "Zysk") może być zarówno używana jako kapitał na rachunku handlowym użytkownika, pod warunkiem pomyślnego zakończenia przez użytkownika procesu rejestracji oraz minimalnego depozytu 100 €, lub zostać wycofana na konto bankowe na podstawie nazwy użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik zakończyl procedurę weryfikacji, zgodnie z Umową Spółki, dostępną na stronie Spółki, www.iforex.pl.

  Wypłaty, są przedmiotem procedury wycofania środków ze Spółki i mogą podlegać dodatkowej opłacie przesyłkowej.

  Jakikolwiek zysk, nie przeniesiony do rachunku handlowego lub wycofany w ciągu 14 dni od pierwszej otwartej transakcji przez użytkownika na konto testowe, zostanie anulowany i nie będzie już dostępny do wykorzystania jako kapitał lub wypłata.

   

  WARUNKI OGÓLNE

  Każde wskazanie lub podejrzenie, według uznania Spółki, w jakiejkolwiek formie nielegalnych, nieuczciwych i \ lub niewłaściwych metod handlu (w tym, ale nie ograniczając do wzorców aktywności handlowej, które wskazują na celowe finansowe korzyści z Benefitu handlowego bez podejmowania ryzyka handlowego i \ lub otwarcia, obsługi i zarządzania więcej niż jednym kontem na klienta), jak również wskazania lub podejrzenia oszustwa, manipulacji lub naruszenie umów, zasad i warunków handlowych Spółki w odniesieniu do systemu premii może unieważnić wszystkie Benefity uprzednio dodane do rachunku i wszelkie powiązane konta. W takich okolicznościach, Spółka ma prawo, według własnego uznania i bez odstępstw od swoich praw wynikających z umowy z klientem i obowiązującym prawem, w celu zlikwidowania i anulowania wszystkich transakcji realizowanych i / lub zysków lub strat i zablokować wszystkie powiązane konta.

  Spółka zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany, zawieszenia, unieważnienia lub rozwiązania każdego z powyżej wymienionych Benefitów, lub jakiegokolwiek aspektu powyższej oferty, w dowolnym czasie, dając Klientowi odpowiedniego okresu wypowiedzenia, zgodnie z Warunkami Handlowymi Spółki.

 • Dodatkowe Warunki Handlowe

  Margin Call
  Zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF),  iFOREX ostrzega swoich klientów o niskiej marży, w chwili, gdy pokrycie zaangażowania osiągnie poziom 1,2%. Prosimy pamiętać, że klienci otrzymają tylko automatyczne powiadomienie margin call, jeśli są zalogowani na swojej platformie handlowej. Dlatego klienci powinni logować się na platformę handlową regularnie, aby monitorować swoje pokrycie zaangażowania i wszelkie inne stosowne informacje. Bez ograniczania odpowiedzialności Klientów do monitorowania ich pokrycia zaangażowania, iFOREX może, (ale nie musi) skontaktować się lub powiadomić swoich klientów o ich niskiej marży przez telefon i / lub przez e-mail i / lub przez SMS o zbliżającej się automatycznej likwidacji pozycji. Klienci zostaną poinformowani o potrzebie wpłacenia dodatkowych środków na swoje konto lub poinstruowani, aby zmniejszyć / zamknąć bieżące pozycje otwarte. Klienci zostaną również ostrzeżeni o tym, iż poziom ich pokrycia zaangażowania spada poniżej 0,8% i platforma automatycznie zlikwiduje wszystkie otwarte pozycje. Będzie się to odbywać bez dalszego odniesienia do Klienta. Zamknięcie pozycji nastąpi na podstawie najlepszych cen dostępnych w tym czasie.

  Informacje o marży
  Okno ze szczegółowymi informacjami związanymi z marżą konta pojawi się poniżej:

  • Używana Marża pokazuje ilość kapitału na koncie, która jest zaangażowana przez aktualnie otwarte pozycje. W przypadku, gdy wykorzystywana marży jest równa z kapitałem, oznacza to maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej na rachunku.
   Używana Marża= Zaangażowanie Netto/Dźwignia
  • Dostępny depozyt zabezpieczający pokazuje ilość kapitału na rachunku, który nie jest aktualnie wykorzystywany i jest dostępny dla dalszego wzrostu zaangażowania netto. W przypadku, gdy dostępny depozyt zabezpieczający wynosi zero, oznacza to maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej na rachunku.
   Dostępny depozyt zabezpieczający = Kapitał – Używana Marża
  • Wykorzystanie Marży pokazuje procent kapitału, który jest używany w aktualnie otwartych pozycji na rachunku. Wykorzystanie Marży w 100% oznacza maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej na rachunku
   Wykorzystanie Marży % = (Używana Marża/Kapitał) x 100
  • Pokrycie Zaangażowania pokazuje, jaki procent zaangażowania netto konta jest zachowane w kapitale własnym, jako zabezpieczenie
   Pokrycie Zaangażowania = Kapitał/Zaangażowanie Netto
    

  Maksymalne Zaangażowanie
  Jako środek ostrożnościowy, którego celem jest lepsze zarządzanie ryzykiem i unikanie nadmiernego zaangażowania na jednego klienta, iFOREX ustanowił maksymalne ograniczenie zaangażowania netto do 15 (piętnaście) milionów dolarów na klienta. iFOREX postanowił również ustalić maksymalne zaangażowanie netto na każdy instrument. Aby wyświetlić maksymalne zaangażowanie dla każdego instrumentu, kliknij tutaj. iFOREX ma prawo, według własnego uznania, do odwołania lub zmiany takiego ograniczenia w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Hedging
  Hedging definiuje się, jako otwarcie dwóch transakcji na tym samym instrumencie lub aktywie bazowym w różnych kierunkach (jeden "kupuj", a drugi "sprzedaj"), w tym samym lub nie, czasie i w tej samej lub nie, ilości. iFOREX uznaje transakcje hedging do celu obliczenia minimalnej marży w ujęciu narastającym lub na zasadzie "netto". Ponadto iFOREX uważa zamknięcie jednej z hedgingowej transakcji, jako otwarcie nowej transakcji, której wielkość jest równa pozostałej transakcji.

  Netting Transakcji
  W przypadku, gdy więcej niż jedna transakcja musi zamknąć się jednocześnie na koncie, iFOREX zamknie wszystkie otwarte pozycje masowo.
  Numer transakcji przypisany każdej zamkniętej pozycji jest ustalony na podstawie zasad FIFO. Oznacza to, że po zamknięciu pozycji pierwsza transakcja otwarta otrzyma najniższy numer transakcji a ostatnia pozycja otwarta otrzyma najwyższy numer transakcji.

  Nieautoryzowane praktyki handlowe
  iFOREX wspiera uczciwy handel i nie pozwala na nieuczciwe praktyki handlowe lub inne praktyki, które umożliwiają nieuczciwy handel, takie jak opóźnienia w handlu, manipulacje cenowe, manipulacje czasem lub inne praktyki, które są niezgodne z prawem i / lub są wykorzystywane, aby dać nieuczciwą przewagę. Przykładami takich rozwiązań, mogą być, ale nie wyłącznie, dowolne spośród następujących:

  • Skalpowanie jest strategią handlową, która próbuje umożliwić zyski na niewielkich zmianach cen. Handlowcy, którzy handlują według tej strategii umieszczają w dowolnym miejscu od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia w przekonaniu, że małe ruchy w cenie łatwiej uchwycić niż duże.
  • Automatyka (np EA) lub handel algorytmiczny to wykorzystanie platform elektronicznych do wprowadzania zleceń handlowych z algorytmu, który wykonuje zaprogramowane instrukcje handlowe, których zmienne mogą zawierać terminy, cenę lub ilość zamówienia, lub w wielu przypadkach wszczęcie zamówienie przez "roboty", bez ingerencji człowieka.
  • API Handel to interfejs aplikacji, który odnosi się do handlu korzystając z oprogramowania do interakcji z innymi programami. API działa, jako pośrednik między przedsiębiorcą i rynkiem, przenosząc zlecenia i pobierając ile potrzeba informacji.
  • "Wiele kont" to termin odnoszący się do dwóch lub więcej kont utworzonych przez jednego klienta w celu uzyskania korzyści oferowanych przez iFOREX.
  Błędy w Kursach
  Technologia handlu online nie jest doskonała i w rzadkich przypadkach może być zakłócona. Może to trwać tylko przez chwilę, ale takie sytuacje mogą mieć wpływ na cenę. Chociaż może to być kuszące, aby umieścić " arbitrage transaction", należy pamiętać, że w takich sytuacjach ceny nie są prawdziwe a rzeczywiste mogą być w odległości wielu pipsów od wyświetlanej ceny. W przypadku, gdy transakcje realizowane są w cenach nieoferowanych w rzeczywistości przez iFOREX,iFOREX zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich transakcji, ponieważ nie uznaje się ich za ważne. Należy pamiętać, że te przypadki są zazwyczaj rzadkie, a poprzez nie składanie zamówień na rynku lub unikanie handlu w takim momentach uchronisz się przed ryzykiem związanym z powyższym scenariuszem.

  Opłata za utrzymanie
  Rachunki klientów, na których nie było żadnej aktywności handlowej przez okres dwunastu (12) kolejnych miesięcy zostaną obciążony opłatą kwartalną 15 $ lub całym kapitałem własnym konta w razie, gdy bilans konta jest mniejszy niż 15 $.
  Jeśli klient nie ma żadnych dostępnych środków na rachunku iFOREX opłata za utrzymanie nie zostanie pobrana.
   

   

  Po więcej informacji na temat handlu, zobacz nasze Warunki Handlowe.

 • Forex

 • Rollover

  Na rynku Forex i Spot metali szlachetnych, rollover to proces rozszerzenia daty rozliczenia pozycji otwartej, gdy osiągnie ona swoją datę ważności. Większość walut i inne Spot transakcje finansowe mają datę ważności do dwóch dni roboczych od daty jej wykonania. Przez rollover - okres rozliczenia pozycji jest przedłużony o dwa dodatkowe dni. Z podobieństwa do mechanizmu Forward, proces rollover wiąże się z dostosowaniem ceny ze względu na różnice stóp procentowych między dwoma produktami finansowymi, plus minus markup (spread), w zależności od rodzaju trzymanej transakcji (Long\ Short).
  iFOREX musi rollover wszystkie otwarte transakcje spot i forward, które nie zostały zamknięte przez Klienta po osiągnięciu daty ich ważności na kolejny okres dwóch (2) dni roboczych. Następnie otwarte transakcje zostaną przeniesione na kolejny okres dwóch (2) dni roboczych i tak na czas nieokreślony, do czasu aż iFOREX zamknie taką transakcje. Ważne jest, aby pamiętać, że skumulowane opłaty "overnight" rollover mogą być wyższe niż całkowita wartość. Gdy wszystkie pozycje są zabezpieczone na koncie, chociaż całkowita pozycja netto może być stabilna, konto może ponieść straty spowodowane przez rollover

 • Kontrakty CFD na Indeksy i Surowce

 • Nocne Finansowanie

  Poprzez handel dźwignią na kontraktach CFD z iFOREX, podlegasz nocnemu finansowaniu- jest to korekta kredytowa / debetowa, która pomaga w utrzymaniu otwartej na CFD pozycji, podczas gdy jej bazowy kurs jest zamknięty. Nocne Finansowanie jest wyrazem dostosowania oprocentowania, ponieważ Akcje CFD są produktem marży. Innymi słowy, kiedy trzymasz pozycję CFD na noc, pozycja będzie w związku z tym kredytowana lub obciążana według odpowiedniego kursu międzybankowego plus 2,5% mark-up, zgodnie z następującym wzorem:

  Pozycja Long (kupno):

   

  Pozycje Short (sprzedaż):

   

  Kolejny przykład dotyczy sytuacji, gdy Kurs Interbankowy jest wyższa niż mark-up. W takim przypadku Twoje konto bedzie kredytowane  każdej nocy jeśli trzymasz krótką pozycję:

  • Instrument = Germany 30
  • Waluta = EUR
  • Stopy procentowej = 3.0%
  • Cena Ask (Kup) = 11143.00 EUR
  • Cena Bid (Sprzedaj) = 11142.00 EUR
  • Ilość = 10 Kontraktów

   

  Pozycja Long (kupno):

   

  Pozycje Short (sprzedaż):

   

  Kolejny przykład dotyczy sytuacji, gdy Kurs Iterbankowy jest niższy niż mark-up. W takich przypadkach konto zostanie pomniejszone każdej nocy, bez względu na kierunek Twojej pozycji (chyba że oprocentowanie jest niższe niż -2,5%):

  • Instrument = Germany 30
  • Waluta = EUR
  • Stopy procentowej = 0.5%
  • Cena Ask (Kup) = 11143.00 EUR
  • Cena Bid (Sprzedaj) = 11142.00 EUR
  • Ilość = 10 Kontraktów

   

  Pozycja Long (kupno):

   

  Pozycje Short (sprzedaż):

   

  Należy pamiętać, że w piątek Nocne Finansowanie jest 3 razy większe niż zwykle, gdyż obejmuje cały okres weekendu (piątek-niedziela).Nocna kwota finansowania jest obciążona lub uznana w walucie kwotowanej udziału. Jeśli waluta notowana udziału różni się od waluty konta, to przekształca się w walutę rachunku.

 • Daty Kontraktów Rollover

  Każdy CFD, który oparty jest na przyszłej umowie (m.in. towary i indeksy) mają odpowiednią date rolowania.

  Po osiągnięciu daty rolowania przez odpowiedni instrument, wszystkie otwarte pozycje CFD, zostaną przeniesione do następnej umowy, tak, że pozycje pozostaną otwarte wraz z nowym kontraktem.

  W momencie osiągnięcia rollover, saldo Klienta jest korygowane w celu odzwierciedlenia różnicy pomiędzy ceną wygaśniętej umowy, a ceną nowej umowy i mogą zawierać markt-up spread. Wszystkie związane z tym zlecenia, zostaną odpowiednio dostosowane do nowej umowy.

  Na przykład, jeżeli ostatnia cena kontraktu WTI Oil z lutego to 50,125$, a cena rynkowa następnego zamówienia ( na marzec) jest  +50,805$, wówczas poziom cen wszystkich zaległych zamówień zostanie zaktualizowany w górę o 0,68$, a bilans powinien zostać odpowiednio dopisany.

  Data rolowania w iFOREX to zazwyczaj 2 dni robocze przed wygaśnięciem umowy zasadniczej, z wyjątkiem produktów rolnych lub metali, gdzie ważność wynosi 10-21 dni roboczych przed wygaśnięciem kontraktu zasadniczego z tytułu niskiej płynności na kontraktach bazowych.

  Daty rolowania na kontraktach, zależne są od instrumentu na którym handlujesz, a te przedstawione poniżej są jedynymi datami, odpowiednimi dla kontraktów CFD w iFOREX:

 • Kontrakty CFD na Akcje

 • Nocne Finansowanie

  Poprzez handel dźwignią na Akcjach CFD z iFOREX, podlegasz nocnemu finansowaniu- jest to korekta kredytowa / debetowa, która pomaga w utrzymaniu otwartej na CFD pozycji, podczas gdy jej bazowy kurs jest zamknięty.
  Nocne Finansowanie jest wyrazem dostosowania oprocentowania, ponieważ Akcje CFD są produktem marży.
  Innymi słowy, kiedy trzymasz pozycję CFD na noc, pozycja będzie w związku z tym kredytowana lub obciążana według odpowiedniego kursu międzybankowego plus 2,5% mark-up, zgodnie z następującym wzorem:

  Pozycja Long (kupno):

   Pozycje Short (sprzedaż):

  Kolejny przykład dotyczy sytuacji, gdy Kurs Interbankowy jest wyższa niż mark-up. W takim przypadku Twoje konto bedzie kredytowane  każdej nocy jeśli trzymasz krótką pozycję:

  -   Akcja = Apple
  -   Kurs Interbankowy = 3,25%
  -   Waluta = USD
  -   Cena Ask (Kup)  = 102.85 USD
  -   Cena Bid (Sprzedaj) = 102.50 USD
  -   Wielkość transakcji = 1000 udziałów

  Pozycja Long (kupno):

   Pozycje Short (sprzedaż):

  Należy pamiętać, że w piątek Nocne Finansowanie jest 3 razy większe niż zwykle, gdyż obejmuje cały okres weekendu (piątek-niedziela).Nocna kwota finansowania jest obciążona lub uznana w walucie kwotowanej udziału. Jeśli waluta notowana udziału różni się od waluty konta, to przekształca się w walutę rachunku.

 • Dywidendy

  W przypadku wypłaty dywidend gotówkowych w odniesieniu do akcji CFD, korekta z tytułu dywidendy zostanie dokonana w celu zrównoważenia Balansu konta Klienta, w stosunku do bazowych pozycji posiadanych przez Klienta na koniec dnia roboczego, poprzedzającego dzień dywidendy. Korektę dywidendy oblicza się na podstawie wielkości dywidendy, wielkość pozycji klienta i czy jest to poyzcja Kup bądź Sprzedaj, przy czym w pozycjach długich, korekta zostanie doliczona do zrównoważenia Balansu konta Klienta, a przy krótkich, zostanie odjęta od Salda Klienta. Dywidendy będą dodane bądź odjęte od Bilansu Klienta, poza godzinami obrotu akcji bazowych, a przed rozpoczęciem następnego dnia handlowego danej akcji oraz powinny być odpowiednie co do posiadaniej przez Klienta pozycji w momencie korekty dywidendy. W tym okresie, w celu utrzymania odpowiedniej wartości Kapitału Klienta do momentu otwarcia następnego dnia handlowego, Spółka skoryguje pozycje Klienta zgodnie z kwotą dywidendy obciążając bądź dodając do Salda Klienta.

  Przykład:
  Coca-Cola wyda dywidendę w wysokości 0,35 USD na akcję.
  Termin dywidendy jest na 29 listopada, a data rozliczenia w iFOREX jest na 28 listopada na 22:05 GMT.
  Cena zamknięcia przed rozliczeniem to 41.65.
  Do Konta Klienta, który posiada długą pozycję na 5000 akcji, zostanie doliczone 0,35 x 5000 = 1750 USD, jeśli jego umowa jest otwarta w dniu rozliczenia.
  Podobna kwota będzie pobierana od salda klienta, w przypadku jeśli posiada pozycję krótką.
  Cena akcji zostanie skorygowana po godzinach, od 41.65 do 41.30, która równa jest, ostatniej cenie akcji pomniejszonej o kwotę dywidendy.

  Akcja Rynek Kwota Dywidendy Data I Czas (GMT)
  Aktualnie nie ma informacji na temat przyszłych działań korporacyjnych
 • Akcje firmowe

  Działania korporacyjne są pewnymi wydarzeniami, które maja wpływ na wartość akcji spółki publicznej. Podczas wystąpienia działania korporacyjnego dotyczącego konkretnej akcji, iFOREX powinien zlikwidować otwartą/otwarte pozycję i usunąć zamówienie/a na CFD, dotyczące konkretnej akcji.
  Działania korporacyjne obejmują dystrybucję dywidend, konsolidacji, rozłamu, ofertę praw, a także wszelkie inne zdarzenia, które w istotny sposób wpływają lub mogą mieć istotny wpływ na cenę udziałów (w tym ogłoszeń firmowych materiałów, przejęć, fuzji, upadłości itp).

  Poniżej znajduje się lista nadchodzących zdarzeń korporacyjnych:

  Akcja Rynek Typ Data I Czas (GMT)
  Aktualnie nie ma informacji na temat przyszłych działań korporacyjnych