24/7 Wsparcie :
close Your message
was sent successfully
Proszę zostawić wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.
close Your message
was sent successfully
close

Obsługa klienta:

Pomoc techniczna:
+357-252-04655
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Witaj w Czacie na Żywo iForex ! Aby pomóc nam w lepszej obsłudze, proszę podać następujące informacje:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Warunki Handlu

Ciesz się wyjątkowymi doświadczeniami handlowymi

New Trading Conditions

Wierzymy, że nasi klienci zasługują na najlepsze i dlatego zapewniamy im narzędzia potrzebne do potencjalnego sukcesu na rynku finansowym. Dowiedz się więcej o naszych warunków handlowych, usługach i innych innowacyjnych funkcjach.

 • Ogólne warunki handlowe

 • Szczegóły produktu

  iFOREX oferuje bardzo konkurencyjne warunki dotyczace dźwigni finansowej, obrotu różnymi instrumentami finansowymi, i/lub parami walutowymi (Forex), Surowcami, Indeksami, Akcjami i ETF Funduszami opartymi na CFD.

  Spready
  Koszt otwarcia transakcji nazywa się "spread". Jest to różnica między ceną Sprzedaj (Bid), a ceną Kup (Ask). Na przykład, jeśli USD/JPY ma cenę sprzedaży 101,222 i cenę kupna 101,222, różnica między tymi dwoma cenami nazywa się spreadem. W tym przypadku spread wynosi 2 pipsy. Jeśli podejmiesz decyzję o zamknięciu transakcji natychmiast po jej otwarciu - a przed wystąpieniem jakichkolwiek zmian cen - kwota spreadu zostanie odjęta od Twojego salda.

  Marża i dźwignia
  Depozyt zabezpieczający stanowi zabezpieczenie potencjalnych strat. Pozwala również na otwieranie pozycji na znacznie większe kwoty niż pozwala na to faktyczna wartość na koncie. Daje to inwestorom możliwość osiągania zysków znacznie wyższych, niż te możliwe do osiągnięcia tylko za pomocą zainwestowanej kwoty.

  Dźwignia jest jednak jak kij, który zawsze ma dwa końce. Z jednej strony dzięki temu mechanizmowi można pomnożyć zyski, z drugiej jednak strony straty również są większe. Jeśli parametry zastosowanej dźwigni są zbyt wysokie, straty mogą w krótkim czasie przewyższyć zyski z handlu. Handel przy zastosowaniu dźwigni obciążony jest wysokim ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.
  Jesteś posiadaczem konta na iFOREX, a więc masz dostęp do programu Ochrony przed ujemnym bilansem. Oznacza to, że nigdy nie poniesiesz straty przekraczającej wartość złożonego depozytu. Nasza platforma transakcyjna automatycznie określa wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego przed realizacją zlecenia oraz sprawdza poziom dostępnych środków przed przetworzeniem wniosku o wypłatę środków.

  Wymóg depozytu zabezpieczającego odnosi się do wzrostu zaangażowania środków na koncie, zarówno przy otwieraniu/zamykaniu transakcji, jak i przy wnioskowaniu o wypłatę funduszy, gdy na koncie są otwarte pozycje. Wymóg depozytu zabezpieczającego odzwierciedla potencjalne ryzyko danej pozycji, które to ryzyko szacowane jest na podstawie zmienności, płynności oraz możliwości określenia cen danej pozycji aktywów. Jest to powód, dla którego depozyt zabezpieczający wzrasta podczas przerw w handlu, przed tymi przerwami oraz po nich.

  • Waluty

   Para Walutowa Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6
  • Towary

   Towar Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6
  • Indeksy

   Indeks Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6
  • Akcje

   Akcja Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6
  • ETF Fundusze

   ETF Fundusz Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6
  • Krypto

   Krypto-Pary Rynek Minimalny Spread1 (pips) Średni Spread2 (pips) Normalna Marża3 Zwiększona Marża4 Minimalna Wielkość Transakcji5 Maksymalne zaangażowanie6

  1 Minimalny spread to najmniejszy możliwy spread na danym instrumencie na rachunku standardowym. Jednak minimalne spready mogą wzrosnąć w zależności od zmienności rynku i płynności.
  2 Średnie spready to nasz standardowy lub średni spread na danym instrumencie we wszystkich transakcjach przeprowadzonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
  3 Wymogi depozytu zabezpieczającego podlegają zmianom wraz ze zmianami cen. Zmiany są wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia handlowców.
  4 Zwiększona Marża jest zazwyczaj dwukrotnie od normalnie wymaganej marży i jest dostępna w czasie, jak i w okolicach przerw w handlu. Powodem tej polityki jest umiarkowanie ryzyka stwarzanego przez potencjalne luki cenowe, które mogą wystąpić w określonym czasie i mogą spowodować poważne szkody dla zainwestowanych środków. W weekendy wymaganą marżą dla wszystkich instrumentów nie podlegających wymianie jest - w rzeczywistości - Zwiększenie Marży.
  Algorytm standardowy: Zwiększona Marża wspomniana powyżej wchodzi w życie około 15-90 minut przed przerwą handlową lub po wznowieniu handlu. Przerwy te mogą występować dziennie, w weekendy i święta lub inne, czy z inicjatywy firmy lub ze względu na inne okoliczności. Zwiększona Marża jest zazwyczaj ważna aż do 15 minut po ponownym otwarciu rynku. Dla zamknięcia w piątki, zwiększona Marża wchodzi w życie na większości instrumentach na dwie godziny przed zamknięciem.
  5 Minimalne wielkości transakcji i kontraktów odnoszą się do kont standardowych.
  6 Chociaż w każdej chwili klienci mogą otworzyć i handlować na kilku instrumentach, każdy instrument ma maksymalny limit zaangażowania netto, który nie może być przekroczony. Maksymalne zaangażowanie jest wyrażone w jednostkach bazowych składnika aktywów.

  * Waluty, Surowce, Indeksy, Akcje, fundusze ETF i Krypto-waluty w formie CFD, nie są dostępne we wszystkich jurysdykcjach oraz podlegają ograniczeniom regulacyjnym.

  Więcej informacji/odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.

 • Godziny handlu

  Podczas europejskiej i północnoamerykańskiej zimy, aktywność w tygodniu zaczyna się w niedzielę o 22:05 GMT w sposób ciągły aż do piątku do 21:00 GMT. W czasie Day Light Saving w tych regionach, w tygodniu aktywność na rynku zaczyna się w niedzielę o 21:05 GMT i kończy się w piątek o godzinie 20:00. Godziny aktywności na rynku mogą się zmieniać ze względu na święta lub z powodu nietypowych warunków płynnościowych, które mogą wynikać z wyjątkowych wydarzeń światowych. Czas otwarcia lub zamknięcia może być również zmieniony przez iFOREX ze względu na płynność i zarządzanie ryzykiem.

  Chociaż większość instrumentów handlowane jest przez 24 godziny na dobę, niektóre instrumenty mają specjalne godziny handlu, jak widać w poniższej tabeli:

   

  Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

 • Święta

  Aby upewnić się, że znasz wszystkie godziny rynkowe i święta, poniżej zamieszczamy wykaz wydarzeń, które mogłyby zmienić godziny handlu.
  W iFOREX robimy, co w naszej mocy, aby te informacje były udostępniane na bieżąco.
  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Operacyjnym.

   

  Nie wiesz, który rynek obejmuje instrument, którego szukasz? Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę instrumentów na rynku.

 • Zamówienia i realizacja

  Rodzaje zleceń

  Zlecenia Rynkowe  
  Otwórz transakcje Aby otworzyć pozycję po aktualnym kursie rynkowym
  Zamknij transakcje Aby zamknąć pozycję po aktualnym kursie rynkowym

   

  Limity zleceń  
  Stop Loss Stop Loss to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie niższym niż aktualny kurs rynkowy
  Pobierz Zysk Pobierz Zysk to zlecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji po kursie wyższym niż aktualny kurs rynkowy

   

  Zlecenia Rynkowe
  Zlecenia rynkowe (zlecenie handlu, czyli otwarta transakcja, zamknięta transakcja) są realizowane po cenie, która jest w rzeczywistości na Platformie Handlowej Spółki (po stronie klienta) w dokładnym czasie realizacji, pod warunkiem, że taka cena jest w obrębie określonego poziomu tolerancji cen bazowych aktualizowanych na serwerach Spółki i niezależnie, czy cena bazowa jest powyżej czy poniżej ceny zaktualizowanej na platformie handlowej (What You See Is What You Get lub WYSIWYG).  W przypadku, gdy cena zaktualizowana na platformie transakcyjnej (po stronie klienta) przekracza powyższy poziom tolerancji, na przykład, z powodu zmian w aktywach bazowych pomiędzy czasem, kiedy klient umieszcza swoje zlecenie a czasem jego otrzymania i realizacji, wysokiej zmienności rynkowej i opóźnienia w komunikacji, Zlecenie zostanie zrealizowane po cenie aktualizowanej na serwerach Spółki, które będą się różnić od ceny aktualizowanej na platformie transakcyjnej (cena rynkowa), na podstawie symetrycznej. W przypadku znacznej różnicy między ceną aktualizowaną na platformie transakcyjnej (po stronie klienta), a ceną aktualizowaną na serwerach Spółki, zamówienie zostanie odrzucone..

  Limity zleceń
  Limity zleceń (przyszłych zamówień) są realizowane po cenie rynkowej, aktualizowanych na serwerach Spółki, która może być różna od ceny wskazanej w zamówieniu ( "Spadek"). Poślizg może wystąpić w przypadku, kiedy wskazana cena nie jest dostępna na serwerach, na przykład, ze względu na dużą zmienność i luki w cenach rynkowych. W takim wypadku, zlecenie zostanie zrealizowane w pierwszej dostępnej cenie, niezależnie od kierunku poślizgu, albo korzyści klienta, czy nie, w sposób przejrzysty i symetryczny (Symmetrical Slippage).

  Instrumenty (np akcje i indeksy), które nie są przedmiotem obrotu na podstawie 24 godzin, mogą odnotowywać luki rynkowe, na co dzień, a zatem są bardziej podatne na poślizg. Ważne jest, aby pamiętać, że poślizg nie wpływa na ochronę przed negatywnym bilansem i dlatego klient nigdy nie stracić więcej niż kwota zainwestowana (w tym jakikolwiek zysk, jeśli uzyskany), nawet, jeśli wystąpi poślizg.

  Opóźnienia w wykonaniu
  Opóźnienie w realizacji może nastąpić z różnych powodów, takich jak problemy techniczne z klienta Internetem, telefonem lub innym połączeniem komunikacyjnym z serwerami iFOREX, co może powodować "wiszące zamówienia". Zakłócenia na ścieżce połączenia mogą czasem przerywać sygnał i wyłączyć platformę powodując opóźnienia w transmisji danych pomiędzy platformą przedsiębiorcy i serwerem iFOREX.

  Wiszące Zamówienia
  W okresach handlu o dużym nasileniu wolumenu oraz opóźnieniach komunikacyjnych możliwe jest, że powstanie kolejka Limitów Zleceń. To zaś powoduje wzrost przychodzących zleceń, co może stworzyć warunki, w których występują opóźnienia w potwierdzeniu / przetworzeniu konkretnych Limitów Zleceń. W niektórych przypadkach pozycja mogła zostać wykonana a opóźnienie jest tylko na wyświetlaczu po stronie klienta z powodu dużego obciążenia Internetowego.

  Należy pamiętać, że konieczne jest wprowadzenie dowolnego zlecenia tylko raz. Wielokrotne wprowadzanie tej samej pozycji, może spowolnić lub zablokować komputer lub przypadkowo otworzyć niepotrzebne pozycje.

 • Ochrona Przed Negatywnym Bilansem

  iFOREX Ochrona przez Negatywnym Bilansem gwarantuje, że straty klienta są ograniczone do środków zainwestowanych na rachunku klienta. Zgodnie z tą polityką, klient nigdy nie ma do czynienia z debetem z powodu strat handlowych podczas handlu z iFOREX i potencjalna strata klienta jest ograniczona do środków zdeponowanych na rachunku Klienta oraz środków pozyskanych przez klienta, jeśli w ogóle.

  Zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), iFOREX jest zobowiązany do likwidacji otwartych pozycji klienta w momencie, gdy pokrycie zaangażowania [Wyniki w % według następującego wzoru: Kapitał / zaangażowanie netto]] osiągnie 0,8%.
  iFOREX dodatkowo ostrzega swoich klientów o niskiej marży, w chwili, gdy pokrycie zaangażowania osiągnie poziom 1,2%. Prosimy pamiętać, że klienci otrzymają tylko automatyczne powiadomienie margin call, jeśli są zalogowani na swojej platformie handlowej. Dlatego klienci powinni logować się na platformę handlową regularnie, aby monitorować swoje pokrycie zaangażowania i wszelkie inne stosowne informacje. Bez ograniczania odpowiedzialności Klientów do monitorowania ich pokrycia zaangażowania, iFOREX może (ale nie musi) skontaktować się lub powiadomić swoich klientów o ich niskiej marży przez telefon i / lub przez e-mail i / lub przez SMS.

  Likwidacja otwartej pozycji klienta zostanie zrealizowana według dostępnych cen w momencie likwidacji. Jednakże, polityka ochrony przed negatywnym bilansem iFOREX gwarantuje, że straty klienta są ograniczone do środków zainwestowanych na rachunku klienta. Zgodnie z tą polityką, klient nie ma do czynienia z minusem z powodu strat podczas handlu z iFOREX i potencjalna strata klienta jest ograniczona do środków zdeponowanych na rachunku Klienta oraz środków pozyskanych przez klienta, jeśli w ogóle występują.

 •  
 • Dodatkowe Warunki Handlowe

  Margin Call
  Zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF),  iFOREX ostrzega swoich klientów o niskiej marży, w chwili, gdy pokrycie zaangażowania osiągnie poziom 1,2%. Prosimy pamiętać, że klienci otrzymają tylko automatyczne powiadomienie margin call, jeśli są zalogowani na swojej platformie handlowej. Dlatego klienci powinni logować się na platformę handlową regularnie, aby monitorować swoje pokrycie zaangażowania i wszelkie inne stosowne informacje. Bez ograniczania odpowiedzialności Klientów do monitorowania ich pokrycia zaangażowania, iFOREX może, (ale nie musi) skontaktować się lub powiadomić swoich klientów o ich niskiej marży przez telefon i / lub przez e-mail i / lub przez SMS o zbliżającej się automatycznej likwidacji pozycji. Klienci zostaną poinformowani o potrzebie wpłacenia dodatkowych środków na swoje konto lub poinstruowani, aby zmniejszyć / zamknąć bieżące pozycje otwarte. Klienci zostaną również ostrzeżeni o tym, iż poziom ich pokrycia zaangażowania spada poniżej 0,8% i platforma automatycznie zlikwiduje wszystkie otwarte pozycje. Będzie się to odbywać bez dalszego odniesienia do Klienta. Zamknięcie pozycji nastąpi na podstawie najlepszych cen dostępnych w tym czasie.

  Informacje o marży
  Okno ze szczegółowymi informacjami związanymi z marżą konta pojawi się poniżej:

  • Używany depozyt zabezpieczający pokazuje kwotę kapitału własnego znajdującego się na rachunku, który jest obecnie używany jako depozyt zabezpieczający dla otwartych transakcji. W przypadku, gdy Wykorzystany Depozyt jest równy lub większy niż Kapitał własny, oznacza to, że dźwignia konta jest Maksymalizowana. Podczas i wokół  przerw handlowych, zwiększa się Wymagany depozyt zabezpieczający niektórych instrumentów (jak wyszczególniono w tabeli "Szczegóły dotyczące produktu"), co ma wpływ na dostępny marżę, która w rezultacie może zostać dramatycznie zmniejszona w trakcie weekendu.
   Wykorzystywana Marża = ekspozycja netto w instrumencie x Wymagana marża dla tego instrumentu
  • Dostępny depozyt zabezpieczający pokazuje ilość kapitału na rachunku, który nie jest aktualnie wykorzystywany i jest dostępny dla dalszego wzrostu zaangażowania netto. W przypadku, gdy dostępny depozyt zabezpieczający wynosi zero, oznacza to maksymalne wykorzystanie dźwigni finansowej na rachunku.
   Dostępny depozyt zabezpieczający = Kapitał – Używana Marża
  • Wykorzystanie Marży pokazuje procent kapitału, który jest używany jako depozyt zabezpieczający dla aktualnie otwartych transakcji na rachunku. 100% Wykorzystania marży i powyżej wskazuje maksymalne wykorzystanie dźwigni na koncie.
   Wykorzystanie marży% = (Wykorzystana Marża / Kapitał) x 100
  • Pokrycie Zaangażowania pokazuje, jaki procent zaangażowania netto konta jest zachowane w kapitale własnym, jako zabezpieczenie
   Pokrycie Zaangażowania = Kapitał/Zaangażowanie Netto
    

  Maksymalne Zaangażowanie
  Jako środek ostrożnościowy, którego celem jest lepsze zarządzanie ryzykiem i unikanie nadmiernego zaangażowania na jednego klienta, iFOREX ustanowił maksymalne ograniczenie zaangażowania netto do 15 (piętnaście) milionów dolarów na klienta. iFOREX postanowił również ustalić maksymalne zaangażowanie netto na każdy instrument. Aby wyświetlić maksymalne zaangażowanie dla każdego instrumentu, kliknij tutaj. iFOREX ma prawo, według własnego uznania, do odwołania lub zmiany takiego ograniczenia w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

  Hedging
  Hedging definiuje się, jako otwarcie dwóch transakcji na tym samym instrumencie lub aktywie bazowym w różnych kierunkach (jeden "kupuj", a drugi "sprzedaj"), w tym samym lub nie, czasie i w tej samej lub nie, ilości. iFOREX uznaje transakcje hedging do celu obliczenia minimalnej marży w ujęciu narastającym lub na zasadzie "netto". Ponadto iFOREX uważa zamknięcie jednej z hedgingowej transakcji, jako otwarcie nowej transakcji, której wielkość jest równa pozostałej transakcji.

  Netting Transakcji
  W przypadku, gdy więcej niż jedna transakcja musi zamknąć się jednocześnie na koncie, iFOREX zamknie wszystkie otwarte pozycje masowo.
  Numer transakcji przypisany każdej zamkniętej pozycji jest ustalony na podstawie zasad FIFO. Oznacza to, że po zamknięciu pozycji pierwsza transakcja otwarta otrzyma najniższy numer transakcji a ostatnia pozycja otwarta otrzyma najwyższy numer transakcji.

  Nieautoryzowane praktyki handlowe
  iFOREX wspiera uczciwy handel i nie pozwala na nieuczciwe praktyki handlowe lub inne praktyki, które umożliwiają nieuczciwy handel, takie jak opóźnienia w handlu, manipulacje cenowe, manipulacje czasem lub inne praktyki, które są niezgodne z prawem i / lub są wykorzystywane, aby dać nieuczciwą przewagę. Przykładami takich rozwiązań, mogą być, ale nie wyłącznie, dowolne spośród następujących:

  • Skalpowanie jest strategią handlową, która próbuje umożliwić zyski na niewielkich zmianach cen. Handlowcy, którzy handlują według tej strategii umieszczają w dowolnym miejscu od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia w przekonaniu, że małe ruchy w cenie łatwiej uchwycić niż duże.
  • Automatyka (np EA) lub handel algorytmiczny to wykorzystanie platform elektronicznych do wprowadzania zleceń handlowych z algorytmu, który wykonuje zaprogramowane instrukcje handlowe, których zmienne mogą zawierać terminy, cenę lub ilość zamówienia, lub w wielu przypadkach wszczęcie zamówienie przez "roboty", bez ingerencji człowieka.
  • API Handel to interfejs aplikacji, który odnosi się do handlu korzystając z oprogramowania do interakcji z innymi programami. API działa, jako pośrednik między przedsiębiorcą i rynkiem, przenosząc zlecenia i pobierając ile potrzeba informacji.
  • "Wiele kont" to termin odnoszący się do dwóch lub więcej kont utworzonych przez jednego klienta w celu uzyskania korzyści oferowanych przez iFOREX.
  Błędy w Kursach
  Technologia handlu online nie jest doskonała i w rzadkich przypadkach może być zakłócona. Może to trwać tylko przez chwilę, ale takie sytuacje mogą mieć wpływ na cenę. Chociaż może to być kuszące, aby umieścić " arbitrage transaction", należy pamiętać, że w takich sytuacjach ceny nie są prawdziwe a rzeczywiste mogą być w odległości wielu pipsów od wyświetlanej ceny. W przypadku, gdy transakcje realizowane są w cenach nieoferowanych w rzeczywistości przez iFOREX,iFOREX zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich transakcji, ponieważ nie uznaje się ich za ważne. Należy pamiętać, że te przypadki są zazwyczaj rzadkie, a poprzez nie składanie zamówień na rynku lub unikanie handlu w takim momentach uchronisz się przed ryzykiem związanym z powyższym scenariuszem.

  Opłata za utrzymanie
  Rachunki klientów, na których nie było żadnej aktywności handlowej przez okres dwunastu (12) kolejnych miesięcy zostaną obciążony opłatą kwartalną 15 $ lub całym kapitałem własnym konta w razie, gdy bilans konta jest mniejszy niż 15 $.
  Jeśli klient nie ma żadnych dostępnych środków na rachunku iFOREX opłata za utrzymanie nie zostanie pobrana.
   

   

  Po więcej informacji na temat handlu, zobacz nasze Warunki Handlowe.

 • Forex

 • Nocne Finansowanie

  Podczas handlu dźwignią na Forex CFD z firmą iFOREX, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Mark-up dla par walutowych wynosi 0,75%. Krypto waluty są przedmiotem obrotu podlegającym oddzielnemu mark-up (patrz poniżej w Indeksach, Surowcach i w Krypto CFD).

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

  Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

  Formula

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

   

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

   

  Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

  Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania

   

  Przykłady

  Przykład I

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

  • Instrument = EUR/USD (Euro do US Dollar)
  • EUR (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = -0,37% = -0,0037
  • USD (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = 1,08% = 0,0108
  • Różnica kursów międzybankowych = 1,45% = 0,0145
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 106.550 USD (100.000 EUR przy aktualnym kursie zamknięcia 1,0655)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 106,550 × (-0.0000611) = -6.51 USD, co oznacza 6.51 USD za każdy dzień

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 106,550 × 0.00001944 = 2.07 USD dodane dziennie

   

  Przykład II

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:

  • Instrument = GBP/JPY (Funt brytyjski do Jena Japońskiego)
  • GBP (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = 0,39% = 0,0039
  • JPY (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = -0,09% = -0,0009
  • Różnica kursów międzybankowych = 0,48% = 0,0048
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 13 620 000 JPY (100.000 GBP przy aktualnym kursie zamknięcia 136,20)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 13,620,000 × (-0.0000075) = -102.15 JPY, co oznacza 102.15 JPY za każdy dzień (≅1 USD)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 13,620,000 × (-0.000034167) = -465.35 JPY, co oznacza 465.35 JPY za każdy dzień (≅4.5 USD)

   

  Przykład III

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż negatywny markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej.

  • Instrument = USD/JPY (US Dollar do Jena Japońskiego)
  • USD (waluta bazowa) 3M stopa procentowa (roczna) = 0,39% = 0,0039
  • JPY (inna waluta) 3M stopa procentowa (roczna) = -0,09% = -0,0009
  • Różnica kursów międzybankowych = -1,17% = -0,0117
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Kwota transakcji wyrażona w innej walucie = 10,341,000 JPY (100,000 USD przy aktualnym kursie zamknięcia 103.41)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 10,341,000 × 0.00001167 = 120.65 JPY dodane dziennie (≅1.1 USD)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 10,341,000 × (-0.0000533) = -551.52 JPY, co oznacza 551.52 JPY za każdy dzień (≅5.3 USD)

 • Kontrakty CFD na Indeksy i Surowce

 • Nocne Finansowanie

  Podczas handlu dźwignią na Indeksach i Surowcach CFD z firmą iFOREX, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Marża na indeksy i towary wynosi 2,5%, a w przypadku kryptowalut może być znacznie wyższa ze względu na ekstremalne warunki rynkowe kryptowalut. Otwierając nową pozycje, kliknij "Narzędzia", a następnie otwórz zakładkę "Informacje o Instrumencie", po to aby wyświetlić aktualne wartości.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

  Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

  Formula

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

   

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

   

  Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

  Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania

   

  Przykłady

  Przykład I

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

  • Instrument = Brazylijska Ibovespa
  • Real brazylijski (BRL) 3M stopa procentowa (roczna) = 9.567% = 0.09567
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 127.380 BRL (2 kontrakty indeksowe przy obecnej stopie zamknięcia 63690 BRL za jeden kontrakt)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 127,380 × (-0.0003351944) = -42.70 BRL, co oznacza 42.70 BRL za każdy dzień (≅13.58 USD)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 127,380 × 0.00019630556 = 25 BRL dodane dziennie (≅7.95 USD)

   

  Przykład II

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:

  • Instrument = Ropa (Crude Light WTI)
  • Dolar amerykański (USD) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 53.250 USD (1.000 baryłek przy bieżącym kursie zamknięcia 53,25 USD za baryłkę)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 53,250 × (-0.00009944) = -5.30 USD, co oznacza 5.30 USD za każdy dzień

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 53,250 × (-0.00003944) = -2.10 USD, co oznacza 2.10 USD za każdy dzień

 • Daty Kontraktów Rollover

  Każdy CFD, który oparty jest na przyszłej umowie (m.in. towary i indeksy) mają odpowiednią date rolowania.

  Po osiągnięciu daty rolowania przez odpowiedni instrument, wszystkie otwarte pozycje CFD, zostaną przeniesione do następnej umowy, tak, że pozycje pozostaną otwarte wraz z nowym kontraktem.

  Po wprowadzeniu rolowania, Otwarte Pozycje P/L (Zysk / Strata) będą wykazywać różnicę w cenie, między ceną wygaśnięcia kontraktu, a nowym kontraktem, a także obejmować mark-up spread. Wszystkie Zamówione Limity zostaną automatycznie dostosowane do nowej, przyszłej ceny kontraktu.

  Na przykład, jeśli ostatnia cena kontraktu  na Ropie WTI w lutym wynosi 50.125 USD, a cena rynkowa następnego kontraktu (marzec) w tym czasie wynosi 50.805 USD, wówczas poziom cen wszystkich limitów i transakcji zostanie zaktualizowany  o 0,68 USD.

  Daty rolowania na kontraktach, zależne są od instrumentu na którym handlujesz, a te przedstawione poniżej są jedynymi datami, odpowiednimi dla kontraktów CFD w iFOREX:

 • Akcje I ETF CFD

 • Nocne Finansowanie

  Podczas handlu dźwignią na Akcjach i ETF CFD z firmą iFOREX, otwarte transakcje podlegają Nocnemu Finansowaniu pod koniec każdego dnia handlowego. Nocne Finansowanie, może powodować zwiększenie lub zmniejszenie kwoty i obliczane jest na podstawie odpowiednich stóp procentowych dla walut, w których instrument bazowy jest przedmiotem obrotu, plus mark-up. Mark-up dla Akcji wynosi 5% a dla ETF wynosi 5%.

  Jeśli obliczony procent Nocnego Finansowania jest dodatni, oznacza to, że odpowiednia kwota zostanie dodana (zasilona) do salda konta. Ujemny procent Nocnego Finansowania oznacza, że odpowiednia kwota będzie odjęta od salda konta.

  Odpowiednie wartości procentowe Nocnego Finansowania, kwoty i związane z nimi godziny pracy na Transakcjach i Limitach, można znaleźć w sekcji Narzędzia, pod "Informacjami rynku". Aby obliczyć czy Twoje konto zostanie zwiększone lub obciążone Nocnym Finansowaniem, wystarczy po prostu pomnożyć procent Nocnego Finansowania przez wielkość transakcji. Czas realizacji procesu Nocnego Finansowania dla każdego kontraktu CFD został szczegółowo opisany w "Narzędzie Informacyjne Instrumentu" w części "Nocne Finansowanie(GMT)". Obliczona wartość i procent instrumentu nocnego finansowania obowiązuje przez 1 dzień. Kontrakty CFD, które są przedmiotem obrotu przez 5 dni w tygodniu, zostaną powiększone lub obciążone kwotą równą 3-krotności wyświetlonej wartości w ostatnim dniu podstawowego tygodnia handlu aktywami, ponieważ obejmuje ona cały weekend. Kwota Nocnego Finansowania jest kwotowana zgodnie z walutą CFD. Jeżeli jednak wartość waluty CFD, będąca inną walutą, różni się od waluty konta, zostanie ona przeliczona na walutę konta.

  Formula

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji KUP (długa pozycja):

   

  Obliczanie procentu Nocnego Finansowania podczas transakcji SPRZEDAJ (krótka pozycja):

   

  Aby obliczyć Kwotę Nocnego Finansowania, należy pomnożyć procent przez wielkość transakcji:

  Kwota Nocnego Finansowania = kwota transakcji X Procent Nocnego Finansowania

   

  Przykłady

  Przykład I

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której różnica kursów międzybankowych jest WYŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone podczas pozycji Długiej i zwiększone podczas pozycji Krótkiej:

  • Instrument = Gazprom (GAZP)
  • Rubel rosyjski (RUB) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 9,5% = 0,095
  • Markup = 5% = 0,05
  • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 2 459 000 RUB (20 000 Akcji przy bieżącym kursie zamknięcia 122,95 RUB za akcję)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 2,459,000 × (-0.0004) = -983.60 RUB, co oznacza 983.60 RUB za każdy dzień (≅17.52 USD)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 2,459,000 × 0.000125 = 307.38 RUB dodane dziennie (≅5.48 USD)

   

  Przykład II

  Ten przykład pokazuje sytuacje, w której Różnica kursów międzybankowych jest NIŻSZA niż markup. W takich przypadkach Twoje konto zostanie obciążone co noc bez względu na kierunek Twojej pozycji:

  • Instrument = Apple (AAPL)
  • Dolar amerykański (USD) Oprocentowanie 3M (rocznie) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 5% = 0,05
  • Wartość kwoty transakcji wyrażona w walucie = 70.600 USD (500 Akcji przy bieżącym kursie zamknięcia 141.20 USD za akcję)

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji KUP (Długa Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 70,600 × (-0.000169)= -11.93 USD, co oznacza 11.93 USD za każdy dzień

   

  Procent Nocnego Finansowania podczas pozycji SPRZEDAJ (Krótka Pozycja):

  Kwota Nocnego Finansowania = 70,600 × (-0.000109) = -7.70 USD, co oznacza 7.70 USD za każdy dzień

 • Dywidendy

  W przypadku wypłaty dywidend gotówkowych w odniesieniu do akcji CFD, korekta z tytułu dywidendy zostanie dokonana w celu zrównoważenia Balansu konta Klienta, w stosunku do bazowych pozycji posiadanych przez Klienta na koniec dnia roboczego, poprzedzającego dzień dywidendy. Korektę dywidendy oblicza się na podstawie wielkości dywidendy, wielkość pozycji klienta i czy jest to poyzcja Kup bądź Sprzedaj, przy czym w pozycjach długich, korekta zostanie doliczona do zrównoważenia Balansu konta Klienta, a przy krótkich, zostanie odjęta od Salda Klienta. Dywidendy będą dodane bądź odjęte od Bilansu Klienta, poza godzinami obrotu akcji bazowych, a przed rozpoczęciem następnego dnia handlowego danej akcji oraz powinny być odpowiednie co do posiadaniej przez Klienta pozycji w momencie korekty dywidendy. W tym okresie, w celu utrzymania odpowiedniej wartości Kapitału Klienta do momentu otwarcia następnego dnia handlowego, Spółka skoryguje pozycje Klienta zgodnie z kwotą dywidendy obciążając bądź dodając do Salda Klienta.

  Przykład:
  Coca-Cola wyda dywidendę w wysokości 0,35 USD na akcję.
  Termin dywidendy jest na 29 listopada, a data rozliczenia w iFOREX jest na 28 listopada na 22:05 GMT.
  Cena zamknięcia przed rozliczeniem to 41.65.
  Do Konta Klienta, który posiada długą pozycję na 5000 akcji, zostanie doliczone 0,35 x 5000 = 1750 USD, jeśli jego umowa jest otwarta w dniu rozliczenia.
  Podobna kwota będzie pobierana od salda klienta, w przypadku jeśli posiada pozycję krótką.
  Cena akcji zostanie skorygowana po godzinach, od 41.65 do 41.30, która równa jest, ostatniej cenie akcji pomniejszonej o kwotę dywidendy.

  Akcja / ETF Fundusz Rynek Kwota Dywidendy Data I Czas (GMT)
  Aktualnie nie ma informacji na temat przyszłych działań korporacyjnych
 • Akcje firmowe

  Działania korporacyjne są pewnymi wydarzeniami, które maja wpływ na wartość akcji spółki publicznej. Podczas wystąpienia działania korporacyjnego dotyczącego konkretnej akcji, iFOREX powinien zlikwidować otwartą/otwarte pozycję i usunąć zamówienie/a na CFD, dotyczące konkretnej akcji.
  Działania korporacyjne obejmują dystrybucję dywidend, konsolidacji, rozłamu, ofertę praw, a także wszelkie inne zdarzenia, które w istotny sposób wpływają lub mogą mieć istotny wpływ na cenę udziałów (w tym ogłoszeń firmowych materiałów, przejęć, fuzji, upadłości itp).

  Poniżej znajduje się lista nadchodzących zdarzeń korporacyjnych:

  Akcja / ETF Fundusz Rynek Typ Data I Czas (GMT)
  Aktualnie nie ma informacji na temat przyszłych działań korporacyjnych